Om skolan

Kontakta Midgårdsskolan

Midgårdsskolan
Telefon: 090-16 59 50

Besöksadress: Regementsområdet, Umestans Företagspark, hus 200, 903 47 Umeå

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Midgårdsskolan är en plats som präglas av kunskap, kreativitet och engagemang. Hos oss har du möjlighet att maxa din utbildning och vilket program du än väljer får du en bra grund att stå på inför framtiden.

Vi har tre nationella gymnasieprogram, gymnasiesärskola samt tre introduktionsprogram och vårt mål är att ge alla våra elever möjlighet att växa och utvecklas oavsett vilken utbildning de läser.

Vi har behöriga lärare i alla ämnen och en väl utvecklad stödorganisation som finns där för att stötta och hjälpa dig om du behöver. Vi har också bra lokaler för undervisning. Eftersom flera av våra program har ämnen som behöver särskild utrustning har vi många specialutformade lektionssalar bl.a. ljudstudio, biosalong, labbmiljö för biologi, fysik och kemi, dans- och teatersalar, sminkloge, ateljé och vår egen black box: Valhalla.

Block- och koncentrationsläsning

Inför läsåret 2020-21 kommer vi att införa block- och koncentrationsläsning. Det nya upplägget innebär att skoldagen är uppdelad i två block - ett på förmiddagen och ett på eftermiddagen. Mitt på dagen har du ett längre lektionsfritt pass där du kan äta lunch men också får tid till annat som rör studier eller välmående t.ex. få stöd och hjälp med dina studier, möjlighet att ägna dig åt någon estetisk verksamhet, som att måla eller sjunga, utöva någon form av fysisk aktivitet eller umgås med dina klasskamrater.

Läs mer om bakgrund till förändringen här

Vad är du intesserad av?

Hos oss har du möjlighet att påverka din utbildning och läsa kurser utifrån dina intressen, behov och mål. Du väljer själv med hjälp av våra studie- och yrkesvägledare om du vill fördjupa dig inom ditt programs karaktärsämnen, bredda dig bortom programmets karaktär eller läsa kurser som ger dig en utökad behörighet eller fler meritpoäng.

Vi erbjuder en lugn och trygg studiemiljö och är mycket stolta och glada över att våra elever är nöjda med skolan som helhet och att de rekommenderar den till dig som blivande elev.

Välkommen till vår kreativa zon!

Betygsöversättning till engelska är en tjänst för dig som går eller har gått på Midgårdsskolan. Gymnasieskolorna har ingen skyldighet att översätta ditt betyg. (Med undantag för Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk).

 

Midgårdsskolan erbjuder gratis översättning av ditt betyg till engelska i den utsträckning som systemet tillhandahåller det. Det gäller för examensbevis, studiebevis, gymnasieintyg och utdrag ur betygskatalogen fr.o.m. 1 juli 2011 (GY11) utställda av Midgårdsskolan. Om du önskar översättning av betygsdokument utställda innan 1 juli 2011 dvs. före GY11 ber vi dig kontakta en auktoriserad översättare.

 

För att få ditt betygsdokument översatt till engelska skickar du följande uppgifter till midgardsskolan@umea.se:

  • Namn
  • Personnummer
  • Examensår
  • Telefonnummer
  • Adress
  • Digital kopia på det betygsdokument du önskar få översatt

Handläggningen tar 1-2 veckor, så det är viktigt att du är ute i god tid.

Här hittar du information som rör skolans bibliotek.

Tel: 090- 16 59 79

Mejl: bibliotek.midgard@umea.se

Ansvar för lån

Du är ansvarig för böcker och annat material som lånas på ditt kort. Det som lånas ska lämnas tillbaka till skolans bibliotek i rätt tid och i oskadat skick. Är du under 18 år ansvarar målsman för lånen.

Bibliotekskatalog (sök i katalogen)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Söker du efter en särskild boktitel eller författare? Klicka på länken ovan för att söka i bibliotekskatalogen.

Databaser (tillgängliga i skolan - om du inte kommer åt databaserna starta om din dator)

Lånekort

Elevkortet/personalkortet används som lånekort och är en personlig värdehandling. Tappar du bort ditt kort kan du beställa ett nytt i skolans informationsdisk mot ersättning. Anmäl genast till biblioteket om du förlorat ditt kort.

Lånetid

Normal lånetid är fyra veckor. Utlåningstiden för DVD är tre dagar och musik-CD en vecka.

Påminnelse och räkning

Om det du lånat inte återlämnas efter två påminnelser skickas en räkning. Är du under 18 år skickas räkningen till målsman. Det lånade materialet ersätts enligt bibliotekets värdering. På räkningen tillkommer en administrativ avgift på 50:-. Om räkningen inte betalas i tid skickas påminnelse och då utgår en avgift på ytterligare 50:-. Betald faktura återbetalas inte.

Självutlåning

Vid entren finns en utlåningsstation där du själv kan registrera dina lån. För att göra detta behöver du ditt skolkort och en PIN-kod, alt personnummer och en PIN-kod. Kontakta oss så hjälper vi dig med PIN-kod.

Återlämning

Återlämning kan du göra i biblioteket under dagtid eller, när biblioteket är stängt, i boklådan utanför bibliotekets entré.

Hösten 1999 tog gymnasienämnden vid Umeå kommun beslutet att flytta Mimerskolans ungdomsgymnasium. Beslutet togs utifrån att Mimerskolan under en längre tid hade haft lokalproblem, lokalerna var dels för få och dels saknades den rätta anpassningen för skolans verksamhet. Det politiska beslutet innebar att skolan skulle flyttas till Regementet och Umestans Företagspark.

Etapp 1

Januari 2000 började ombyggnationen av två befintliga hus (tidigare marketenteriet och den gamla stridsskolan). Tanken var att bygga lokaler med hög standard där funktionerna var anpassade efter verksamheten. Etapp 1 av bygget stod klart i juni 2000 och inflyttningen skedde under sommarlovet. Den 15 augusti öppnades portarna till den nya skolan. Ambitionen att bygga med hög standard och funktionalitet blev därmed en verklighet och halva ungdomsgymnasiet drev sin verksamhet i den nya skolan.

Mimer blev Midgård

Inför flytten till Umestan behövde Mimerskolan ge den nya skolan ett namn. Därför utlystes en tävling bland skolans elever och personal. En jury bestående av skolledning samt representanter från elever och personal utsåg det vinnande bidraget under våren 2000. Förslaget som vann kom från en elev på det Samhällsvetenskapliga programmet och den nya skolan fick namnet Midgårdsskolan. En av anledningarna till att juryn valde det namnet var att det anknöt till Mimer på ett naturligt sätt.

Etapp 2

Den 14 december 2000 togs det definitiva beslutet att bygga klart Midgårdsskolan i skolstyrelsen. Det blev startskottet till att planera, rita och bygga etapp 2. Skolan stod helt klar sommaren 2002 och under hösten kom ungdomsgymnasiet att enbart vara på Midgårdsskolan med sin verksamhet.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 oktober 2019
Publicerad: 10 mars 2017
Sidan publicerad av: Therése Swärd