För dig som elev

Kontakta Forslundagymnasiet

Forslundagymnasiet
Telefon: 090-16 41 60

Besöksadress: Forslunda 1, 905 91 Umeå

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Bild

Här hittar du länkar och information som rör dig som är elev på Forslundagymnasiet.

APL på Naturbruksprogrammet innebär att du under utbildningen gör minst 15 veckors utbildning inom din yrkesutgång. Läs mer om försäkring, ansvarsförsäkring, ansvar för elevens arbetsmiljö, med mera här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Betygsöversättning till engelska är en tjänst för dig som går eller har gått på Forslundagymnasiet. Gymnasieskolorna har ingen skyldighet att översätta ditt betyg. (Med undantag för Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk). Forslundagymnasiet erbjuder gratis översättning av ditt betyg till engelska i den utsträckning som systemet tillhandahåller det. Det gäller för examensbevis, studiebevis, gymnasieintyg och utdrag ur betygskatalogen fr.o.m. 1 juli 2011 (GY11) utställda av Forslundagymnasiet. Om du önskar översättning av betygsdokument utställda innan 1 juli 2011 dvs. före GY11 ber vi dig kontakta en auktoriserad översättare.


För att få ditt betygsdokument översatt till engelska skickar du följande uppgifter till forslundagymnasiet@umea.se:

 • Namn
 • Personnummer
 • Examensår
 • Telefonnummer
 • Adress
 • Digital kopia på det betygsdokument du önskar få översatt

Handläggningen tar 1-2 veckor, så det är viktigt att du är ute i god tid.

Om du har mer än sex kilometer från din bostad (där du är folkbokförd) till skolan kan du ansöka om busskort för dina dagliga resor. Om du har fått busskort och har mer än 4 km från din bostad till närmaste busshållsplats kan du dessutom ansöka om kontantersättning. Om du bor växelvis hos dina vårdnadshavare är du endast berättigad till busskort om båda dina vårdnadshavare bor inom Umeå kommun och det är mer än 6 kilometer till skolan från minst en av vårdnadshavarna. Busskort beviljas endast utifrån avståndet mellan din folkbokföringsadress och den skola du går på. Modersmålsundervisning på annan skola eller bad på badhus påverkar inte din möjlighet att få busskort. 


Tillfälligt behov av skolskjuts på grund av olycka ansökes via och beviljas av försäkringsbolag.

Ansök om busskort

Om du bor inom Umeå kommun kontrollerar du först att du har rätt till busskort genom att fylla i din bostadsadress i den digitala kartan (busskortskollen - se nedan). Om du är berättigad till busskort kommer du att få en länk till en digital blankett som du fyller i. Du som har växelvis boende, fyller i adressen till den vårdnadshavare som uppfyller kraven för busskort.


Busskortskoll: Ansökan om busskort för elever inom Umeå kommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Du som bor i en annan kommun ansöker om busskort härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du inte har möjlighet att fylla i ansökan digitalt kontaktar du busskortshandläggaren på skolan. För dig som börjar årskurs 1 kommer din mentor att kunna hjälpa dig under uppropsdagen.

Viktig information till dig med busskort

Busskorten gäller under gymnasieutbildningen och är giltigt fram till och med vårterminen det år eleven fyller 20 år. Kortet är giltigt under skoldagar hela skolgången. Kortet är personligt och ger dig två resor per dag på linje som trafikeras av Länstrafiken i Västerbotten. Övergång till bussar i tätortstrafiken är möjlig. Om du inte har med dig ditt skolbusskort får du lösa en enkelbiljett. Kortet kan även användas för att åka tåg till och från skolan.

Alla gymnasieelever som åker med Länstrafikens skolbusskort måste kunna legitimera sig med skolkort eller godkänd legitimation vid en biljettkontroll. Legitimationskravet är en resebestämmelse som är gemensam för de fyra nordligaste länen när det gäller gymnasieelever med skolkort. Förarna ska inte kontrollera legitimation på skolkortsresenärer utan ska släppa ombord de resenärer som har giltiga skolkort. Legitimationskontroll görs av kontrollanter från bevakningsföretaget
Avarn Security. De utfärdar böter till gymnasielever som inte kan uppvisa giltig legitimation. Om en gymnasieelev reser på någon annans skolkort tar kontrollanterna det skolkortet samt ställer ut en bot till den personen, men de ställer aldrig av någon resenär. 


Om du får inackorderingstillägg,länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster flyttar så att du får kortare skolväg än 6 km eller byter skola måste du lämna tillbaka ditt busskort. Om du inte lämnar tillbaka busskortet kommer du att få betala en kostnad som motsvarar busskortspriset varje månad  tills du lämnar tillbaka kortet.

Borttappat, stulet eller trasigt busskort

Om du tappar bort, blir bestulen eller är oaktsam ex. bryter av ditt busskort kan du kontakta administrationen. Där får du hjälp med att spärra kortet och beställa ett nytt. Det kostar 300 kronor att ersätta ett busskort.

Buss går till Forslunda enligt nedan:

Till Forslunda måndag - fredag klockan 07.45 och 08.13. Hållplats A.


Buss går från Forslunda enligt nedan:

Från Forslunda måndag - torsdag klockan 15.55

Från Forslunda fredag klockan 14.30


Mer information om busstider kan du läsa om på Ultras webblänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Elevinflytande handlar om att du som elev ska ha möjlighet till att uttrycka sina synpunkter och att skolan ska ta del av dina åsikter och intressen. Vi tycker vi att det är viktigt att lyssna på våra elever och att du som elev vet vilka möjligheter du har att påverka din utbildning och skolmiljö.

 • Elevskyddsombud: Elevskyddsombudens uppgift är att jobba med elevernas arbetsmiljö och de har rätt att vara med och bestämma om arbetsmiljön i skolan. Det är ett viktigt uppdrag på skolan då majoriteten av skolans ”arbetstagare” är elever. Elevskyddsombuden bjuds in till möten med skolans arbetsmiljögrupp. Där träffas elevskyddsombud, personalskyddsombud och skolans rektor. Om du har frågor eller synpunkter som rör arbetsmiljön kan du ta kontakt med skolans elevskyddsombud. Om du vill bli elevskyddsombud för din klass/ditt program kontaktar du din mentor.
 • Elevråd: Nu finns det ett elevråd på Forslunda! De träffades i början av oktober och konstituerade sig enligt nedan: Ordförande: Cornelia Oskarsson
  Sekreterare: Ronja Stenlund
  Kassör: Maja Rönnqvist
  Elevrådet beslutade och fastställde stadgar och att en förening ska bildas med eget organisationsnummer. Vi återkommer mer här om elevrådets inriktning och vision, samt bild på deltagarna.

I arbetet med att främja närvaro är skolan ytterst restrektiv med att bevilja ledighet från undervisningen. Vi har som policy att inte bevilja ledighet vid nationella prov.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 december 2019
Publicerad: 11 maj 2017
Sidan publicerad av: Therése Swärd