Studera hos oss

Kontakta Forslundagymnasiet

Forslundagymnasiet
Telefon: 090-16 41 60

Besöksadress: Forslunda 1, 905 91 Umeå

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Forslundagymnasiet erbjuder två yrkesprogram som båda ger goda möjligheter till jobb efter genomgången utbildning. Våra elevers möjlighet att nå goda resultat i en kreativ miljö med verkligheten som utgångpunkt - är en viktig ledstjärna för alla som arbetar på Forslundagymnasiet.

Yrkesprogram med möjlighet till grundläggande högskolebehörighet

Yrkesutbildningen på Naturbruksprogrammet och Bygg- och anläggningsprogrammet förbereder dig för ett arbete inom de gröna näringarna och inom bygg- och anläggningsbranschen. Om du planerar att läsa vidare efter studenten kan det vara skönt att veta att du under utbildningen har möjlighet att få grundläggande högskolebehörighet.

APL (Arbetsplatsförlagt lärande)
Oavsett om du väljer inriktning Djurvård, Hästhållning, Lantbruk eller Mark och anläggning har du 15 veckors arbetsplatsförlagt lärande. Tidiga kontakter med arbetsgivare gör din utbildning till ett bra avstamp för att bli anställningsbar direkt efter gymnasiet.

Läs mer om våra utbildningar härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

broschyr Forslunda

Gymnasiesärskola

Två inriktningar: Fastighet, anläggning och byggnation samt Skog, mark och djur.

Vuxenutbildning
Trädgård grundutbildning 43 veckor - Grundläggande trädgårdsutbildning. Läs mer här.

Mark och anläggning 40 veckor - Grundutbildning inom mark och anläggning. Läs mer här.

Uppdragsutbildning inom ramen för Gröna Navet - samordning av kompetensutveckling, utbildningar och kurser på olika nivåer inom den gröna näringen. Läs mer på Gröna Navets hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Yrkeshögskoleutbildning - Läs mer här.

På Forslundagymnasiet jobbar vi för att våra elever ska få möjlighet att nå goda resultat i en trygg och kreativ miljö. Våra utbildningar förbereder dig för ett arbete inom de gröna näringarna och inom mark- och anläggningsbranschen och ger goda möjligheter till jobb efter utbildningen. Vi fokuserar på hållbart jordbruk och har specialiserade lärare med hög kompetens. Forslundagymnasiet erbjuder yrkesprogram, gymnasiesärskola och introduktionsprogram. På skolan bedrivs även vuxenutbildning.

Yrkesprogram
Forslundagymnasiet erbjuder yrkesutbildningarna Naturbruksprogrammet och Bygg- och anläggningsprogrammet som förbereder dig för ett arbete med djur, lantbruk och inom bygg- och anläggningsbranschen. Oavsett om du väljer inriktning Djur eller Lantbruk eller Mark och anläggning har du femton veckors praktik på en arbetsplats. Tidiga kontakter med arbetsgivare gör din utbildning till en bra grund för att bli anställningsbar direkt efter gymnasiet. Du har också möjlighet att kunna studera vidare på högskola eller universitet genom att välja vissa kurser.

Gymnasiesärskola
Inom gymnasiesärskolan kan du välja mellan två program: Fastighet, anläggning och byggnation (FAFAS) samt Skog, mark och djur (SDSKO). Oavsett vilket program du väljer får du en bra grund för arbetslivet efter gymnasieåren.

Introduktionsprogram
Introduktionsprogrammet på Forslundagymnasiet finns inom yrkesutbildningarna Naturbruksprogrammet och Bygg- och anläggningsprogrammet. Det är en utbildning för dig som så snart som möjligt ska fortsätta studera på ett nationellt program.

PRASO OCH PROVA PÅ DAG
Vi erbjuder besök och information om våra utbildningar under skolbesöksveckan, PRASO och prova på dag. Läs mer om det häröppnas i nytt fönster.

Eftergymnasial utbildning och vuxenutbildning

På Forslundagymnasiet bedrivs även vuxenutbildning. Vi har arbetsmarknadsutbildning inom lantbruk och trädgård, en 43 veckor lång grundutbildning inom trädgård och en grundutbildning inom Mark och anläggning som är 40 veckor. Läs mer om det häröppnas i nytt fönster. För dig som redan arbetar inom livsmedelsproduktion eller för dig som vill ta klivet in i näringen finns den eftergymnasiala utbildningen Driftledare lantbruk som omfattar 60 veckors utbildning under cirka 1,5 år. Läs mer om det häröppnas i nytt fönster.

På skolan bedrivs även uppdragsutbildning inom ramen för Gröna Navet som är utbildningar och kurser på olika nivåer inom den gröna näringen. Läs mer på Gröna Navets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 juni 2020
Publicerad: 11 maj 2017
Sidan publicerad av: Tora Ahnlund