Kan tyvärr inte skriva ut startsidan.

Kontakta Södra Ålidhemsskolan F–9

Södra Ålidhemsskolan F–9
Telefon: 090-16 10 00
E-post:

Besöksadress: Lärarstråket 1

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Skolavslutning på Ålidhemsskolan


Torsdag den 13 juni 2019
Kl. 8.30, åk F–5 Musik vid amfiteatern, därefter avslutning i
hemklassrum.


Kl. 9.30, åk 6–9 Musik vid amfiteatern, därefter avslutning i
klassrum för åk 6–8.


Kl. 11.45 Skolskjutsar för åk 6–8


Kl. 11.00, åk 9 Avslutning med tårta och betygsutdelning i
matsalen.


Kl. 12.45 Skolskjutsar för åk 9
Glad sommar!
6a: 2102
6b: Hemkunskapen
6c: 2101
7a: 2045
7b: Textilslöjden
7c: 2100
8a: Bilden
8b: 2062
8c: 2064

Södra Ålidhemsskolan är en växande och dynamisk F–9-skola med engagerad och kompetent personal och elever från många olika kulturer. Skolbyggnaden är ny, ljus och fräsch. Skolan är en del i ett kultur- och resurscentrum för hela området och den fina utemiljön inspirerar till lärande och lek i alla åldrar. Vi strävar efter ett identitetsstärkande och språkutvecklande arbetssätt och samarbetar med universitetet i ett språkutvecklingsprojekt och med El Sistema för ett utökat musicerande bland våra elever.