Kontakta Hörnefors centralskola F–9

Hörnefors centralskola F–9
Telefon: 090-16 10 00
E-post:

Besöksadress: Industrivägen 9–11

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Om oss

Bild

Här pågår alltid ett aktivt pedagogiskt arbete genom ett medvetet ledarskap, engagemang och samarbete mellan personal, elever och föräldrar. Skolans inriktning har alltid fokus på TRYGGHET & LÄRANDE.

Hörnefors samhälle utvecklas ständigt och många nya satsningar i kommundelen har gjorts och kommer att fortsätta framgent. Det märks inte minst i vår skola som har det folkbiblioteket integrerat i skolan. Den nya sporthallen, Bråvalla hallen, invigdes 2007 och skolan har nu två fullstora sporthallar till förfogande hela skoldagen. Alla våra elever har dessutom daglig tillgång till simhall, konstgräsplan och skidspår. Vår skola, med klasser från förskoleklass till årskurs nio, är underbart vackert placerad vid skogskanten och ett stenkast från havet. 

Trygghet och delaktighet

Hos oss får eleverna trygghet och delaktighet. På Hörnefors Centralskola arbetar engagerad personal som tillsammans med barnen skapar goda förutsättningar för lärande och utveckling. Vi har ett nära samarbete med skolsköterska, kurator och skolpsykolog för att skapa en trygg och trevlig skolmiljö. På skolan har vi ett Trygghetsteam som varje vecka arbetar kring trygghet och trivseln på skolan.

Enkätundersökning för läsåret visar på att skolan har ett bra och utvecklat likabehandlingsarbete där eleverna till största delen känner sig trygga, sedda och hörda. Arbetet med deras arbetsmiljö ska fortsätta även nästa år med att öka deras inflytande i skolfrågor samt med deras fysiska arbetsmiljö. Under de senaste åren har skolans elevantal minskat drastiskt pga minskade elevkullar och högstadiet är i år bestående av två klasser per årskurs med relativt små klasser. Vi har väl utvecklat samarbete med vårdnadshavarna vilket vi tror lägger grunden för lyckade elevresultat.
Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hållbar utveckling

Hörnefors centralskola har även Skolverkets utmärkelse Skola för Hållbar utveckling där vi har gemensamma temaarbeten över alla årskurser på skolan för att skapa medvetna och hållbara elever som ska bli hållbara medborgare.

I detta har vi bland annat arbetat med Worlds Childrens Prize och Earth Hour för att plocka in hela världen i klassrummet. Det har varit gemensamma temaarbeten där hela skolan har deltagit för att skapa en vi-känsla bland alla elever och pedagoger.

Fritidshemmet Ankaret

På fritidshemmet får barnen möjlighet att prova olika uttrycksformer som till exempel drama, skapande, rörelse och musik. De får möjlighet att har roligt tillsammans med kompisar både före och efter skoldagen. Fritidshemmet arbetar tätt ihop med skolan så hela verksamheten genomsyras av de mål som skolan också har satt upp för sitt arbetet. Det gäller både trygghetsmål men även mål som gäller IKT (Informations- och KommunikationsTeknik).

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 oktober 2018
Publicerad: 19 april 2017
Sidan publicerad av: Lena Elisabet Vähä