Kontakta Pilbacken

Pilbacken
Telefon: 090-16 45 13
E-post:

Besöksadress: Filgränd 5

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Om oss

Pilbacken är en förskola med tre avdelningar och ligger på Östra Ersboda. Avdelningarna är åldersindelade med två avdelningar för de yngre barnen; Lövet och Rönnen. De äldre barnen går på avdelningen Kotten.

Läs mer om vår förskola

Trygghet i förskolan

Vi arbetar aktivt och samarbetar för att alla barn ska känna sig trygga på förskolan. Inskolning är en viktig grundsten i att barnen knyter an och att även föräldrar känner sig trygga med vår verksamhet.

Inskolningen sker under 14 dagar, med korta besök på cirka en timme de första dagarna som sedan utökas. Under inskolningen ska en vårdnashavare vara med barnet/barnen. 

Vi ser ett gemensamt ansvar för hela förskolans barn och hjälps åt att ta hand om varandras barn vid planering och vid frånvaro av personal. Vi har en tydlig struktur och dagsrytm för att främja igenkännande och kontinuitet.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Lärande

Vårt förhållningssätt skall utgå från våra styrdokument som skall vara levande och genomsyra allt i vår verksamhet. Vi arbetar medvetet med att vara närvarande pedagoger. Tillsammans med barnen utmanar vi och stöttar i lek, experimenterande och utforskande.

Läs mer om vårt lärandeöppnas i nytt fönster

Miljöer och lek

Vi vill att lärmiljöerna både ute och inne skall vara föränderliga och inspirera till kreativitet och ett lustfyllt lärande. Det skall kännas inbjudande och locka till lek, samspel, kreativitet och lärande. Vi vill också att miljöerna skall vara tillgängliga och att det skall finnas en tydlig progression mellan de yngre och äldre avdelningarna i de material och aktiviteter som erbjuds.

Leken är barns viktigaste verktyg för att bearbeta, lära, samspela och att utvecklas. Därför lägger vi stor vikt vid leken. Både den fria och den pedagogstyrda. Vi ser också vikten av närvarande och stödjande pedagoger för att hjälpa barnen framåt i samspel med andra.

Läs mer om vår miljö och leköppnas i nytt fönster

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 juli 2019
Publicerad: 12 maj 2017
Sidan publicerad av: Robert Röst