Kontakta oss

Kontakta Dragonskolan

Dragonskolan
Telefon: 090-16 24 20

Besöksadress: Dragongatan 1, 903 22 Umeå

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Här hittar du våra kontaktuppgifter. Hittar du inte den/det du söker kan du ringa till Umeå kommuns växel på telefonnummer 090-16 10 00 så kopplar de dig vidare till rätt person.

Policy för externa besökare och informationsspridning via bokbord

Vi vill vara en öppen plats där eleverna får kunskaper om samhället utanför skolan. Organisationer, myndigheter och politiska partier har därför möjlighet att besöka oss. Däremot är skolan inte en plats för kommersiell marknadsföring. Mer information om vad som gäller för externa besökare och hur du och din organisation gör för att besöka oss hittar du härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Dragonskolans bibliotek
090-16 24 50

mejl

Carina Ström
förste bibliotekarie
090-16 24 50
mejl

Ida Holmlund
bibliotekarie
090-16 25 66
mejl

Elina Vikström 
vik. bibliotekarie                       
090-16 24 52
mejl

Johanna Löjdström
bibliotekarie
090-16 24 51
mejl

Ingrid Magnusson
bibliotekarie
090-16 25 67
mejl

Elevkonsulenter jobbar med elever som har svårigheter kring skolaktiviteter för att minska stress och öka begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet.

Arbetssättet är elevcentrerat och genomsyras av att skapa förtroendefulla relationer och trygghet genom ett flexibelt och målstyrt arbetssätt. Elevkonsulenter arbetar med kartläggning och analys utifrån ett helhetsperspektiv vilket förutom skolfaktorer även innefattar individ-, familje- och omgivningsfaktorer. De genomför individanpassade åtgärder och insatser kring skolaktiviteter och miljön samt samordnar kring elevens nätverk.

Rektor beslutar om stöd av elevkonsulent.

Anna Svensson
elevkonsulent/ arbetsterapeut
Bygg- och anläggning, Ekonomi, Samhällsvetenskap,
VVS- och fastighet
Arbetsrum: Kontoret
070-254 04 97 
mejllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ann- Sofie Landström
elevkonsulent/ arbetsterapeut
Barn och fritid, Elitidrottsgymnasiet,
Hantverksprog. Frisör, Hantverksprog. Stylist, Naturvetenskap
Arbetsrum: Kontoret
070-260 84 54
mejllänk till annan webbplats

Linda Ingman
elevkonsulent/ arbetsterapeut
El- och energi, Industritekniska, Lärling, Teknik
Arbetsrum: Kontoret
070-260 25 82
mejllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Maria Nordbrandt (föräldraledig)
elevkonsulent/ arbetsterapeut
Barn och fritid, Elitidrottsgymnasiet,
Hantverksprog. Frisör, Hantverksprog. Stylist, Naturvetenskap
Arbetsrum: Kontoret
070-260 84 54
mejllänk till annan webbplats

Nina Andersson
arbetsterapeut
Arbetsrum: C320
070-305 79 94
mejl

Mona Brander
arbetsterapeut
Arbetsrum: C320
070-309 49 18
mejl

Helena Bruno-Levèn
sjukgymnast
Arbetsrum: C320
070-555 41 98
mejl


Barbro Cederqvist Marklund
uroterapeut/barnsjuksköterska
090-785 42 24
mejl

Marianne Engström
psykolog
Arbetsrum: C320
070-655 65 27
mejlÅsa Fredriksson
barnsjuksköterska
090-785 42 47
mejl

Zarah Gunnarsson Routledge
enhetschef, sjukgymnast
Arbetsrum: C324
070-261 64 79
mejl

Fredrik Jonsson
kurator
Arbetsrum: C320
070-655 65 24
mejl


Ulrika Nordström
logoped
090-785 42 15
070-705 42 15
mejl

Fredrik Tapani
sjukgymnast
Arbetsrum: C320
073-083 74 84
mejl


Maja Israelsson
Industritekniska, Lärling, Teknik
Arbetsrum: B838
090-16 24 39
070-621 24 39
mejl


Anna Löfhede
Elitidrottsgymnasiet, Naturvetenskap, Plugin
Arbetsrum: C315
090-16 24 45
070-699 85 86
mejl


Elin Nordbrandt
Barn- och fritid, Hantverksprogrammet, RH
Arbetsrum: C326
090-16 24 40
070-370 80 89
mejl


Emma Lilja Persson
Ekonomiprogrammet, El- och energiprogrammet
Arbetsrum: A434
070-572 24 16
mejl


Malin Sundström
Bygg- och anläggning, Gymnasiesärskolan,
Samhällsvetenskap, VVS- och fastighet
Arbetsrum: B626
090-16 52 18
070-256 8358
mejl

Dragonskolans lokaler kan hyras av interna/externa grupper under förutsättning att det inte påverkar skolans ordinarie verksamhet. Interna: Vänligen kontakta Servicecenter tel: 090-16 24 20. Externa: För att hyra en lokal efter kl. 16 eller under helgerna vänligen kontakta Umeå Fritid.  

Carina Adolfsson Nordström
rektor 
Teknikprogr., Industritekniska progr.,
Dragonskolans Teknikcenter
Arbetsrum: A416
070-622 06 34
mejl

Stina Andersson
administrativ chef
Arbetsrum: 
Utbildningskontoret, Stadshuset
090-16 24 72
070-242 64 46
mejl

Jennifer Hedström
rektor
Barn- och fritidsprog., RH-gymnasiet
Arbetsrum: C319
070-567 26 06
mejl

 

Patrik Henriksson
rektor
El- och energiprogrammet och Lärlingsutbildning
Arbetsrum: C562
070-885 52 48
mejl

 Susanne Johansson
enhetschef
RH-gymnasiet
Arbetsrum: C5
070-374 78 63
mejl

Carola Jonsson
rektor
Gymnasiesärskolan
Arbetsrum: B823
090-16 24 80
070-331 11 36
mejl

Sten Persson
rektor
Ekonomiprogrammet,
Arbetsrum: C560
090-16 24 17
076-147 80 87
mejl

Henrik Ragnvaldsson
rektor
Dragonskolans Elitidrottsgymnasium
Arbetsrum: C150:2
090-16 24 05
070-316 93 41
mejl

 

Mats Spolander
rektor
Bygg- och anläggningsprog.,
VVS- och fastighetsprog., YH.
Arbetsrum: C567 
090-16 24 91
072-211 24 91
mejl

 

Anna Steigert
Biträdande rektor
Gymnasiesärskolan
Arbetsrum: B821
070-592 24 10
mejl


Anna Sundelin
rektor
Naturvetenskapsprogrammet,
Hantverksprog. Frisör/Stylist
Arbetsrum: C3
070-397 59 52
mejl

Thomas Thelberg
enhetschef
Vaktmästeri
Arbetsrum: C416
070-346 24 30
mejl

Anna Hohner
Biträdande rektor
Samhällsvetenskapsprogrammet
Arbetsrum: B803
070-261 25 84
mejl

Hantverksprogrammets båda inriktningar Frisör och Stylist, makeup och spa driver tillsammans Salong Victoria vid Entré Väst (mot Nolia). Här kan du boka tid hos våra elever för klippning, färgning, massage, manikyr etc.

Boka genom att klicka på bilden nedan eller ring 090-16 25 25. Välkommen!


Lena Lönnberg

Industritekniska, Lärling, Teknikprogrammet

Arbetsrum: B40

090-16 24 47
070-278 88 14

mejl

Stella Mauree

Bygg- och anläggning, Gymnasiesärskolan,
Samhällsvetenskap, VVS- och fastighet

Arbetsrum: B622

090-16 24 49
070-274 98 38

mejl

Katharina Saveman

Ekonomiprogrammet, El- och energiprogrammet

Arbetsrum: A440

090-16 24 48
070-541 27 37

mejl


Ann-Louise Sjögren

Barn- och fritid, RH- gymnasiet

Arbetsrum: C330

070-388 65 50

mejl

Anna-Karin Wangehall

Elitidrottsgymnasiet, Naturvetenskapliga, Plugin

Arbetsrum: C154

090-16 28 64
070-278 43 14

mejl


Catarina Ivarsson

Hantverksprogrammet

Arbetsrum: C330

070-273 79 92

mejl


Andreas Nordström
skolvärd
Arbetsrum: skolvärdsrummet, C4
073-802 25 38
mejl


Angelica Rönnfjord
skolvärd
Arbetsrum: skolvärdsrummet, C4
076-781 00 33
mejl

Maria Burström
Specialpedagog
Elitidrottsgymnasiet, Naturvetenskap, Plugin
Arbetsrum: C313
070-243 08 47
mejl

Agneta Fjellstedt
Speciallärare SV
Plugin
Arbetsrum: C418
070-655 20 53
mejl

Åsa Gerhardsson
Specialpedagog
RH-gymnasiet
Arbetsrum: C424
090-16 52 28
070-664 55 43
mejl

Lena Lennartsson
Specialpedagog
Industritekniska, Lärling, Teknik
Arbetsrum: A436
090-16 52 16
076-130 52 16
mejlMadelene Olofsson
Specialpedagog
Samhällsvetenskapsprogrammet
Arbetsrum: B625
070-611 77 70
mejl


Eva-Lena Näsman
Specialpedagog
Bygg- och anläggning, VVS- och fastighet
Arbetsrum: B628
090-16 25 80
072-225 25 80
mejlLinda Lindenius Silverlöv
Specialpedagog
Ekonomi, El- och energi
Arbetsrum: A211
070-404 19 29
mejl

Liselott Wihlbäck
Specialpedagog
Gymnasiesärskolan
Arbetsrum: B830
070-662 20 34
mejl


Anna Öberg
Specialpedagog
Barn- och fritid, Hantverksprogrammet
Arbetsrum: C328
090-16 24 10
070-855 68 14
mejl

Anita Strömberg
Bygg- och anläggning, Samhällsvetenskap,
VVS- och fastighet
Arbetsrum: B631
090-16 24 43
070-685 03 61
mejl


Cathrin Karlsson
Barn och Fritid, RH-gymnasiet 
Arbetsrum: C321
090-16 24 37
070-255 28 81
mejl


Christina Jonsson
Gymnasiesärskolan
Arbetsrum: B832
076-138 96 37

mejl

Erica Lidgren
Hantverksprogrammet,
Naturvetenskapsprogrammet, Plugin
Arbetsrum: C323
090-16 24 41
070-655 18 42
mejl

Fredrik Sandström
Lärlingsutbildningen
Arbetsrum: B617  
090-16 24 68
070-279 06 64
mejl

Joanna Michels, vikarie
Bygg- och anläggning, VVS- och fastighet
Arbetsrum: B834
072-204 40 59
mejl

Maria Andersson
Lärlingsutbildningen
Arbetsrum: B617  
090-16 24 68
076-768 58 51
mejl

Marianne Lundström
El- och energi, Industritekniska, Teknik
Arbetsrum: A438
090-16 24 42
070-685 03 47
mejl

Karin Figaro
Ekonomiprogrammet, Elitidrottsgymnasiet
Arbetsrum: A424
090-16 24 61
070-375 24 07
mejl

Lena Edqvist,  är samordnare för VFU studenter på Dragonskolan. Du kan vända dig till henne om du har frågor angående din VFU. Lena möter upp vid servicecenter (den gröna disken mitt i skolan) kl. 08.30 din första dag hos oss.

Ta kontakt med din handledare i god tid innan din VFU period börjar. På valwebbenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster ser du vem som är din handledare.

För dig som kommer på VFU till Dragonskolan gäller följande:

Lokal lärarutbildare (LLU)

  • Ta kontakt med din lokala lärarutbildare i god tid innan din vfu börjar. Telefonnummer samt arbetsrum till din lärarutbildare hittar du på Dragonskolans hemsida under rubriken "kontakta oss"
  • Lärarutbildarens schema finns också på vår hemsida.

Arbetstider

Du förväntas bedriva dina vfu-studier på heltid. På Dragonskolan har vi på onsdagar och torsdagar arbetstid till klockan 17.00 där tiden mellan 15.45 - 17.00 ägnas åt olika träffar och möten.

Arbetsrum

På grund av att vi är många i våra arbetsrum så kan du inte räkna med att få en arbetsplats i din llu:s arbetsrum. I källaren under aulan, (nedgång vid aulans långsida vid matsalen) finns arbetsplatser med datorer.

Övrigt

  • I servicecenter hämtar du ut nyckelkort.
  • Hos våra IT tekniker i korridor C3 får du inloggningsuppgifter till vårt nätverk. Kom ihåg att ta med ett leg.
  • I vårt skolbibliotek gäller ditt lånekort som du har för Umeå kommuns bibliotek.
  • I vårt personalrum finns mikrovågsugn och möjlighet för dig som tar med mat att äta.

Övriga praktiska frågor kan din llu:are eller vfu-samordnare hjälpa dig med.

 

Vi hoppas du ska få en lärorik och trevlig VFU hos oss på Dragonskolan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 maj 2019
Publicerad: 17 maj 2017
Sidan publicerad av: Sandra Lundgren