Kontakta Tomtebogårds skola F–3

Tomtebogårds skola F–3
Telefon: 090-16 58 31
E-post:

Besöksadress: Älvans väg 266

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Kontakt

Kontakta oss

Administration

Befattning

Mail

Telefon


Anna Stålnacke

Skoladministratör

anna.stalnacke.2@umea.se

090-16 58 31


Cathrin Engqvist

Placeringsassistent

PPE@umea.se

090-16 58 03


Ledning

Befattning

Mail

Mobil

Erica Bengtsson

Rektor F - 3

Erica.bengtsson@umea.se

070-334 53 57
090-16 57 65

Daniel Nordgren

För- och grundskolechef

Daniel.nordgren@umea.se

070-291 69 79

Carina Axroth

Bitr. för- och grundskolechef

Carina.axroth@umea.se

070-560 80 52

Skolenhet

Avdelning

Klass

Telefon

Mobil

Skolan

Vittran

Förskoleklass Alverna, 1A, 3A

090-16 58 37

070-272 77 56

Skolan

Nornan

Förskoleklass Bysingarna, 1B, 2B

090-16 58 29

070-611 06 55

Skolan

Vätten

1C, 2C, 3C

090-16 58 28

070-611 06 26

Skolan

Älvan

Förskoleklass Drakarna, 2D

090-16 58 38

070-272 77 25

Funktion

Namn

Mail

Telefon

Speciallärare

Linda Nilsson

Linda.nilsson@umea.se

070-254 38 97

Skolsköterska

Karin Löfvenberg

Karin.lofvenberg@umea.se

070-611 10 99
090-16 58 32

Skolkurator

Johanna Bäckström

Johanna.backstrom@umea.se

070-285 30 65

Skolpsykolog

Lovisa Hognert Algesten

Lovisa.hognert@umea.se

070-270 14 49
090-16 56 33

Vaktmästare

Birger Larsson

Birger.larsson@umea.se

070-258 86 86

IT-pedagog skolområde öst

Rickard Erlingsson

Rickard.erlingsson@umea.se

070-255 11 32

Kök090-16 57 63

Personalrum

Fritids


090-16 57 66

Personalrum

Rönnen


090-16 58 34

Personalrum

Björken


090-16 58 33


 Öppningsavdelning
Öppningsavdelningen Humlan tar emot samtal från samtliga telefoner 06.30–07.30 och 16.45–18.00. 090-16 58 36.

Skolavdelningarna
Kan nås 07.00–08.15. Sjukanmälan görs via Tempus. Endast akuta ärenden tas emot 08.15–13.00.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 november 2019
Publicerad: 16 juni 2017
Sidan publicerad av: Anna Stålnacke