Kontakta Sörmjöle skola F–6

Sörmjöle skola F–6
Telefon: 090-16 28 20
E-post:

Besöksadress: Bygdegårdsvägen 3

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Om oss

Bild

Här går barn och elever från förskoleklass till årskurs 6. Klasserna är åldersintegrerade efter elevantal. Undervisningen bedrivs av pedagoger som är behöriga i de ämnen de undervisar i. En del av undervisningen bedrivs på Hörnefors centralskola för att ge eleverna bästa möjliga förutsättningar. Det gäller ämnena idrott, hemkunskap, slöjd och moderna språk.

Skolan har ett eget skolbibliotek och besöker även folkbiblioteket i Hörnefors med jämna mellanrum. Likaså servar bokbuss hela Sörmjöle by med litteratur.

Skolan har elevhälsa i form av skolsköterska och skolkurator varje vecka. Vid behov även skolpsykolog och skolläkare. Pedagoger och elever tar även del av det resursteam av specialpedagoger som finns i skolområdet.

Hos oss får eleverna trygghet och delaktighet

Den lilla skolan med det stora hjärtat. På Sörmjöle skola arbetar engagerad personal som tillsammans med barnen skapar goda förutsättningar för lärande och utveckling. Vi har ett nära samarbete med skolsköterska, kurator och skolpsykolog för att skapa en trygg och trevlig skolmiljö. På skolan har vi ett trygghetsteam som varannan vecka arbetar kring trygghet och trivseln på skolan.

Våra undersökningar visar att eleverna till största delen känner sig trygga, sedda och hörda. Vi arbetar kontinuerligt med arbetsmiljöfrågor och att öka elevernas inflytande i skolfrågor. Elevrådet har en viktig funktion och har bidragit till att skolan har ett nytt skolbibliotek. 

Hållbar utveckling

Sörmjöle skola har Skolverkets utmärkelse “Skola för hållbar utveckling” där vi har gemensamma temaarbeten över alla årskurser på skolan för att skapa medvetna elever som ska bli hållbara medborgare. Det är också en viktig del i att skapa "vi-känsla" bland alla elever och pedagoger.

En grupp elever och personal arbetar tillsammans under temat ”Sörmjöle lärande för hållbar utveckling”. De arbetar fram aktiviteter som skolan gemensamt kan utföra.

Fritidshemmet Måsen

På fritidshemmet får barnen möjlighet att prova olika uttrycksformer som till exempel drama, skapande, rörelse och musik. De får möjlighet att har roligt tillsammans med kompisar både före och efter skoldagen.

Fritidshemmet arbetar tätt ihop med skolan och hela verksamheten genomsyras av de mål som skolan också har satt upp för sitt arbetet. Det gäller både trygghetsmål och mål för hållbar utveckling.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 oktober 2019
Publicerad: 10 maj 2017
Sidan publicerad av: Gabrielle Hultdin