Kontakta Östtegs skola F–6

Östtegs skola F–6
Telefon: 090-16 30 02
E-post:

Besöksadress: Norra Obbolavägen 51

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Om oss

Bild

Här är vänskap och kunskap viktigt – på riktigt!

Östtegs skola har enbart behöriga lärare som alla har gedigen erfarenhet av undervisning och lärande. Grunden i vår verksamhet är trygghet och trivsel för alla i såväl klassrum som ute på rast. Lärande sker under såväl lektioner som i fritidsverksamheten. Vår personal är engagerad och intresserad, vi ser till elevernas bästa och försöker varje dag utmana deras kunskapsutveckling utifrån individuella behov.

För att förebygga diskriminering och kränkande behandling finns det vuxna ute på alla raster, vi har rastverksamhet, fadderverksamhet, temadagar och gemensamma friluftsdagar.

Läs mer om vårt likabehandlingsarbete

Elevinflytande är viktigt och finns bland annat genom regelbundna elevråd, klassråd och skolans kamratstödjargrupp. Vi är en certifierad skola för "Grön flagg" och arbetar med miljöfrågor i klasserna. Vårt miljöråd ger stöd och inspiration till aktiviteter för att skapa värdegrundande insikter om hållbar utveckling samt hälsa och livsstil. Vi har även skolråd som träffas ca tre gånger per termin. Skolrådet består av föräldrarepresentanter från alla klasser samt rektor och några ur personalen.

Vår miljö inne och ute

De estetiska ämnena har en viktig del i vår undervisning. Vi har en sal utrustad för bildlektioner och skapande verksamhet. Här finns utrymme, material och inspiration för att få alla att känna sig som konstnärer. Vi har en ny musiksal med nya instrument och möjlighet till stimulerande undervisning.

På vår skolgård har vi tagit tillvara på alla ytor som finns, vi kommer att få tillgång till fotbollsplan, sandlådor, ja allt man kan önska sig på en skolgård. Vi är även mycket stolta över vår skolrestaurang med eget tillagningskök. På Ön har vi en skolskog som är under ständig utveckling och är ett populärt inslag i undervisningen.

Förskoleklass

Vår förskoleklass är centralt placerad i den vackra gamla K-märkta skolan. Här finns nyrenoverade och åldersanpassade lokaler med stora luftiga rum, högt i tak och närhet till utemiljön. I Förskoleklassen blandas lek med inlärning och vi bygger en grund för framtiden genom att arbeta med våra ledord: Vänskap, Arbetsro och Respekt. Fadderverksamheten med årskurs 6 är också ett populärt inslag i skolveckan. 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 januari 2018
Publicerad: 9 maj 2017
Sidan publicerad av: Lotta Fjellner