Kontakta Smeden

Smeden
Telefon: 070-375 09 81
E-post:

Besöksadress: Smedsgatan 22

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Om oss

Bild

Välkommen till förskolan Smeden.

Smeden, en demokratisk mötesplats

Smeden finns i centrum, väst på stan, granne med Dragonskolan och vid kanten av Dragonfältet. Vår förskola är inspirerad av Reggio Emilias pedagogiska filosofi med flera gemensamma platser som tex torg och restaurang. Vi arbetar i åldersnära grupper och har nu fem grupper.

Vi inspireras av Reggio Emilialänk till annan webbplats-filosofin och arbetar utifrån förskolans styrdokument, Läroplan för förskolan 1998 reviderad 2016. Vårt pedagogiska arbete är process- och projektinriktat och utgår hela tiden från barnens intressen, nyfikenhet och lust att lära. Pedagogerna är utmanande, medforskande och inlyssnande på vad barnet upptäcker om sig själv och sin omvärld. Den pedagogiska miljön är estetiskt vacker, inbjudande, inspirerande och tillgänglig för att ta tillvara på barns ansvarstagande, självständighet, frågeställningar och idéer.

Förskolans ledord som vi vill lyfta fram i den pedagogiska verksamheten är meningsfulla sammanhang, kooperativt lärande och delaktighet/inflytande.

Meningsfulla sammanhang

Vi vill att varje barn ska:

 • känna känslan över att jag är bäst på att vara jag.
 • få möjligheten att förundras och ingå i glädjefyllda stunder. 
 • få känna att deras nyfikenhet, reflektioner och hypoteser blir inlyssnade och tagna på allvar.
 • få känna känslan över att jag kan, jag vill och jag vågar.
 • känna sig trygga och vara en självklar och viktig del i barngruppen.

Kooperativt lärande

Vi vill att varje barn ska:

 • erbjudas att leka och lära tillsammans med andra barn.
 • få möjlighet att möta andra platser och människor förutom förskolan.
 • få ingå i olika pedagogiska miljöer och som bjuder in till att vara i relation till någon/något.
 • veta och känna att deras förmågor, färdigheter, erfarenheter och kunskaper är viktiga och inspirerar andra.

Delaktighet & Inflytande

Vi vill att varje barn ska:

 • veta och känna att deras röst blir respekterad och lyssnad på.
 • få möjlighet att påverka sin egna situation.
 • få ingå och delta i demokratiska processer och beslutsfattanden.
 • känna att deras intressen, idéer och tankar uppmärksammas och får ta fokus i verksamheten.

Vi vill även vara en plats som bjuder in familjerna till delaktighet och inflytande genom föräldramöte, förskolesamtal och festliga tillställningar.

Projekt: Barnen och världen-värden och barnen

 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 september 2019
Publicerad: 16 maj 2017
Sidan publicerad av: Hanna Bohlin