Kontakta Marinan

Marinan
Telefon: 090-16 37 75
E-post:

Besöksadress: Täftebölevägen 5

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Om oss

Bild

Barnen på Marinan ska känna sig sedda, viktiga och betydelsefulla, för den de är. Vi arbetar aktivt med att att barnen ska känna sig trygga med samtliga pedagoger och kamrater på förskolan.

På Marinan arbetar vi tillsammans över hemvisten och "våra barn är allas barn". Vi är närvarande pedagoger som gärna utforskar och upptäcker tillsammans med barnen. Trygghet, glädje och ett gott bemötande genomsyrar verksamheten på ett positivt sätt och alltid med fokus på barnets bästa.

Vår utemiljö

Vi ser närheten till skogen och vår förskolegård som en tillgång. Dessa ger goda möjligheter till lek, motorisk träning och skapar goda tillfällen till lärande. 

Inskolning

Inskolningen ska ge förutsättning till att ett ömsesidigt förtroende mellan hemmet och förskolan skapas. Under inskolningen vill vi pedagoger knyta an till barnet och skapa goda relationer och förutsättningar för barnens tid i förskolan.

Alla barn är olika och därför ser också inskolningstiden olika ut. Vi på Marinan vill att vårdnadshavare och barn ska känna sig trygga och av den anledningen inte skynda på inskolningen. Vi önskar att ni avsätter cirka två veckor för detta.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 december 2017
Publicerad: 21 april 2017
Sidan publicerad av: Lotta Fjellner