Kontakta Sävar skola F–9

Sävar skola F–9
Telefon: 090-16 40 66
E-post:

Besöksadress: Drottningvägen 7

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Om oss

Vi välkomnar dig till Sävar skola som är en treparallellig skola med årskurser från F-9. Skolan är med våra över 700 elever Umeå kommuns största grundskola. Skolan ligger centralt i Sävar med närhet till både idrottshall, simhall, Sävarån och naturen runt knuten. Skolgården har stor yta för utomhuslek som gungor, klätterställningar, fotbollsplaner, (vintertid hockeyrink) och multisportarena. Trygghet, motivation och kunskap är ledorden för vår skola!

Sävar skola arbetar med elevens bästa i fokus

Vi har tilltro till varje elevs förmåga till lärande och vilja till utveckling. Vi värnar om allas lika värde och rätten till kunskap och lärande. Vår vision är att skolan ska ha trygga elever som har hög motivation, hög tillit till sitt lärande och når goda studieresultat. Det sker genom samsyn, höga positiva förväntningar och en gemensam värdegrund.

På Sävar skola är vi stolta över att en hög andel elever når behörighet till gymnasiet. Vi arbetar aktivt med att utveckla läsning och texthantering, förbättra elevernas närvaro och fortsatt arbete med trygghet och trivsel. Vi har en hög andel legitimerade lärare och engagerade och ambitiösa pedagoger och förstelärare som alla bidrar till skolans utveckling.

Ett gemensamt arbetssätt i skola och fritidshem är det kooperativa lärandet, där eleverna engageras till att lära med och av varandra i samverkan. Genom detta arbetssätt stärks eleverna både socialt och kunskapsmässigt. Vi erbjuder också elever flexibla lärmiljöer där vi i årskurs F-3 arbetar med skolhund och i årskurs 4-6 infört flexteam.

Elevhälsoteamet hos oss består av rektor, skolsköterska, skolpsykolog, skolkurator, specialpedagoger, speciallärare samt även skolvärd och studie- och yrkesvägledare för högstadiet. Funktionerna arbetar elevnära med utgångspunkt i ett förebyggande och främjande arbete. För elever i årskurs F-3 kan vi erbjuda ett skolhundsteam som består av en lärare och en utbildad skolhund. Teamet arbetar på uppdrag av Elevhälsoteamet och skolhundsinsatsen har varierande syfte beroende på insatsens mål för eleven. 

Vi arbetar aktivt med att utveckla lärmiljö, förhållningssätt och undervisning för att skapa ett lärande och en lärmiljö som är tillgänglig för alla. Vi har en lärande hållning och tillsammans bidrar vi alla till att nå skolans vision.

Vi tror på kraften i goda relationer

På Sävar skola arbetar vi utifrån ett förhållningssätt som präglas av positiva höga förväntningar på våra elever. Vi vet att ni som vårdnadshavarna är viktiga för barnens utveckling och vill därför upprätthålla en god dialog. Som vårdnadshavare får ni fortlöpande information via lärplattformen Unikum och genom elevernas läxor tar ni del av aktuellt skolarbete. Skolråd kommer att genomföras tre gånger per läsår när pandemin är över.

Elevernas delaktighet och inflytande tas tillvara genom elevråd på respektive stadie. På högstadiet har vi även flera utbildade elevskyddsombud som tillsammans bidrar till det gemensamma arbetsmiljöarbetet.

Förskoleklassen – första mötet med skolan

I förskoleklassen välkomnar vi våra yngsta elever till skolans fantastiska värld. Här står leken i centrum för elevernas lärande och genom lustfyllda arbetsformer utvecklar eleverna rika kunskaper om språk och matematik.

Under året i förskoleklass får eleverna ta del av kunskapsområden som språk och kommunikation, skapande och estetiska uttrycksformer, matematiska resonemang och uttrycksformer, natur, teknik och samhälle samt lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse.

Fritidshem

Vi är stolta över att så många av våra elever är inskrivna i fritidshemmets verksamhet. Här har våra elever möjlighet till en meningsfull fritid genom fria och planerade aktiviteter genom ett kreativt och utforskande arbetssätt. Fritidshemmets undervisning tar utgångspunkt i läroplanen och syftar till att stimulera barnens utveckling, lärande och fantasi. Verksamheten är indelad i fem hemvisten: Storspoven, Bävern, Svalan, Skogstorpet och Grodan.

Vill du veta mer om vår skola?

Kontakta rektor som kan berätta mer.
Marcus Zaar, rektor årskurs 7-9 på telefon 070-245 71 11
Anna Nilsson-Hugo, biträdande rektor för förskoleklass, årskurs 1-3 på telefon 070-699 22 68
Jila Sanaie, biträdande rektor för årskurs 4-6 på telefon 070-311 07 40

Varför välja en kommunal skola ?länk till annan webbplats

Fakta om skolan

Fakta om skolan

Antal elever

Antal klasser

Antal paralleller inom samma årskurs

706

F-9

3

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 december 2020
Publicerad: 11 maj 2017
Sidan publicerad av: Gabrielle Hultdin