Kontakta Linjalen

Linjalen
Telefon: 090-16 10 00
E-post:

Besöksadress: Bokvägen 2

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Om oss

Vi ser barn som kompetenta och ger dem förtroende och möjlighet att vara självständiga och använder oss av pedagogisk dokumentation för att utveckla vår verksamhet. Vi anser att lärandet till stor del sker i samspel med andra, där vi ser leken som ett viktigt redskap

Trygghet

Vi lägger stor vikt vid barnens inskolning och arbetar i ett nära samarbete med vårdnadshavare, barn och pedagoger. Det sker för att barnen ska få en positiv och trygg vistelse på förskolan tillsammans hos oss.

Vi vill skapa goda relationer mellan alla barn och pedagoger, där alla blir sedda och respekterade för den de är. Därför finns pedagogerna i närheten av barnens lekar och intresserar sig för deras tankar, funderingar och görande. På så sätt fångar vi också upp konflikter i gruppen och stöttar dem i deras konfliktlösningar.

Inskolning

Vi lägger stor vikt vid barnens inskolning och arbetar i ett nära samarbete med vårdnadshavare, barn och pedagoger. Det sker för att barnen ska få en positiv och trygg vistelse på förskolan tillsammans hos oss.

Räkna med att en inskolning tar cirka två veckor. Första dagen hälsar ni på oss i en timma och sedan utökas tiden successivt under dessa veckor. Vi tillsammans med ni vårdnadshavare diskuterar schemat vi har skapat för er inskolningstid när vi ses den första inskolningsdagen. För en del barn går det lätt och snabbt att vänja sig med ny miljö och nya människor och för en del tar det lite längre tid och man kan behöva ett par dagar extra utöver de två veckorna.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 juni 2018
Publicerad: 31 oktober 2017
Sidan publicerad av: Jenny Lindhagen