Kontakta Laxen

Laxen
Telefon: 090-16 22 68
E-post:

Besöksadress: Ö Strandgatan 50 C

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Om oss

Bild

Alla barn är olika och ska få utvecklas utifrån sina behov och förutsättningar. Vi vill att alla ska känna sig betydelsefulla och trygga. Alla ska bli sedda och respekterade för den de är, barn som personal. Tillsammans med er vårdnadshavare vill vi ge barnen en trygg grund att stå på. Varje enskilt barn fyller en funktion i gruppen och tillsammans med andra utvecklas man.

En dag på Laxen

Förskolan öppnar klockan 06.30 och 07.30 severas frukost. På förmiddagen har vi aktiviteter för barnen i mindre grupper, ute eller inne. Innan lunchen har vi en samling där alla barnen deltar. 11.00 serveras lunch. Vår mat kommer ifrån Hagaskolans kök. Efter lunchen är det läs- och sovvila. För de barn som inte sover är det lugna aktiviteter fram till mellanmål kl. 14.00. När mellanmålet är avslutat är det dags för ute- eller inneaktiviteter. Förskolan stänger kl. 17.00. Stängningstid kan förändras efter föräldrarnas behov.
Läs mer om trygghet och inskolning

Temaarbeten

"Jag" som tema har som syfte att ge barnen möjlighet att utveckla sin identitet, lära känna sig själva och få en positiv självbild. Vi vill också skapa sammanhang för barnen genom att väva samman deras två världar: förskolan och hemmet.

Lärande för hållbar utveckling

På Laxen arbetar vi med hållbar utveckling bland annat genom att vi återanvänder material i skapande syfte och som lekmaterial.

Värdegrundsarbete

Hos oss vill vi verka för att ett tryggt klimat och en god stämning råder mellan alla på förskolan. Vi vill att alla ska känna sig betydelsefulla och trygga. Alla ska bli sedda och respekterade för den de är, barn som personal. Vi arbetar utifrån att det ska råda nolltolerans mot all diskriminering och annan kränkande behandling.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 december 2017
Publicerad: 20 april 2017
Sidan publicerad av: Lotta Fjellner