Kontakta Ung i Umeå kommun

Ung i Umeå kommun

Kontakta Umeå kommun

Telefon: $municipality.phone

Besöksadress: $municipality.address
Öppettider: $municipality.hours

Om Händer på lovet-kortet

Här kan du få svar på de vanligast ställda frågorna, exempelvis vad du ska göra om du tappat bort ditt kort.

Händer på lovet-kortet delas ut gratis via skolan till alla barn i förskoleklass till årskurs 9 i Umeå kommun innan sommarlovet börjar. Kortet ger barnen rätt till fritt inträde till flera aktiviteter som arrangeras av Umeå kommun och ett flertal föreningar under sommarlovet. Det handlar till exempel på våra tempererade utebad och minigolf. I lovkalendern kan du läsa mer om vilka aktiviteter som är gratis med Händer på lovet-kortet.

Här kan du hitta svar på de vanligaste frågorna om Händer på lovet-kortet och sommarlovsaktiviteterna:

När ska jag ha med det?
Till vissa av gratisaktiviteterna behöver du ha med dig kortet. Det gäller till exempel vid kommunens utebad, om du vill spela minigolf i Ljumviken i Holmsund, spela padel på Nydala tenniscenter, spela badminton på Badmintonstadion eller gå på bio på Folkets bio. Vissa aktiviteter är bara gratis under särskilda tider, se respektive aktivitet på lovkalendern. Ta alltid med kortet för säkerhets skull!

Vad gör jag om jag tappat bort mitt kort?
Skulle du råka tappa bort ditt kort så kan du hämta ut ett nytt på Sävar bibliotek, Umelagun, Navet, Vallabadet eller Obbolabadet från och med 25 juni. En vårdnadshavare måste följa med barnet som behöver ett nytt kort.

Mitt barn har inte fått något Händer på lovet-kort via sin skola. Kan man få kort på något annat sätt?
Ja! Ni kan besöka något av våra utomhusbad, Navet eller Sävar bibliotek för att hämta ut kort. Det är viktigt att du som vårdnadshavare följer med och hämtar kortet.

Mitt barn ska börja förskoleklass till hösten. Kan hen få ett Händer på lovet-kort?
Händer på lovet-kortet går ut via skolan till alla barn från förskoleklass till årskurs 9. Det innebär att ditt barn kommer att få kort nästa år. Många aktiviteter är dock gratis oavsett om du har kort eller inte. I vår lovkalender så står det i varje evenemang vilket som är gratis och vilket som enbart är gratis med Händer på lovet-kort.

Vi har några vänner på besök från en annan stad. De har två barn med sig som är 6 och 11 år. Kan de hämta ut Händer på lovet-kort?
Nej, Händer på lovet-kortet delas enbart ut till de barn som går skola i Umeå kommun, från förskoleklass till årskurs 9. Men alla aktiviteter är öppet för alla att besöka, några är gratis och andra kan de behöva betala för.

Är alla evenemang som ni arrangerar öppet för barn vilka åldrar som helst?
Nej, för vissa evenemang behöver barn i viss ålder ha med sig målsman för att delta. Vissa evenemang är riktat för specifika åldrar, detta gäller oftast evenemang som riktar sig till ungdomar i högstadiet. Om evenemanget riktar sig till en specifik åldersgrupp nämns detta i evenemangsbeskrivningen i lovkalendern.

Varför får inte ungdomar i gymnasiet ett Händer på lovet-kort? De behöver ju också saker att göra under sommaren.
Det finns aktiviteter även för ungdomar över 15 år. Fritidsgårdarna riktar sig till ungdomar upp till 17 år och hittar på saker i sommar. Hamnmagasinet har massor på gång och de riktar sig till ungdomar upp till 25 år.

Hur kommer det sig att ni har möjlighet att arrangera så mycket under sommarlovet?
Umeå kommun har beviljats stadsbidrag. Kommunen har tilldelats cirka 1, 5 mnkr för att möjliggöra sommarlovsaktiviteter för barn 6–15 år. Summan grundar sig på antalet barn och unga i hushåll med försörjningsstöd. Utifrån dessa pengar har vi kunnat tilldela föreningar och verksamheter inom kommunen extra bidrag för att arrangera aktiviteter under sommaren. Syftet är att alla barn oavsett ekonomisk eller social situation ska ha möjlighet att hitta aktiviteter att delta i under sommaren.

Hämta ut nytt Händer på lovet-kort
Om du tappat bort ditt kort eller inte fått något kort i skolan kan du hämta ut ett tillsammans med din vårdnadshavare. Korten hämtas ut från 25 juni på:

  • Navet
  • Sävar bibliotek
  • Umelagun
  • Vallabadet
  • Obbolabadet

Se badens öppettider på www.umea.se/badlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Se Sävar biblioteks öppettiderlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Blir det ingen gratis buss i sommar?
Sommaren 2018 erbjöd Länstrafiken (inte Umeå kommun) avgiftsfri buss till alla ungdomar som gått ut åk 6 upp till åk 2 på gymnasiet på gratis bussresor under sommaren. Det var möjligt på grund av att Länstrafiken fick bidrag från staten. I år erbjöds inte det bidraget och Länstrafiken erbjuder därför inte avgiftsfria bussresor 2019.

Kontakt

Sara Nordström
samordnare
Fritidsförvaltningen
Umeå kommun
090-16 16 21
sara.nordstrom@umea.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 augusti 2019
Publicerad: 22 maj 2019
Sidan publicerad av: Jojjon Hamrén