Stäng meddelande

Kontakta Komvux

Komvux
Telefon: 090-16 17 20 (Må-To 10.00-11.30)

Besöksadress: Sveagatan 8 (Drop-in: må–to 13.00–15.00)

Kontakta personal

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Ansökan

Här kan du som är folkbokförd i Umeå kommun söka kurser på grundläggande nivå, gymnasial nivå och yrkesutbildningar.

För att ansöka om att läsa på Svenska för invandrare (SFI)

Så här söker du

 • Skapa användarkonto
 • Webbansökan, logga in med personnummer och lösenord
 • Välj ”Ansökan Vux” för att komma till kurser på grundläggande nivå, gymnasial nivå och yrkesutbildningar

För att din ansökan ska vara komplett måste du bifoga eller skicka in dina tidigare betyg. Du som har läst gymnasiet på en kommunal skola i Umeå kommun behöver inte skicka dina gymnasiebetyg. Övriga betyg måste bifogas digitalt i ansökan eller skickas med post till Vuxenutbildningen, 901 84 Umeå.

Följ ditt ärende

Du kan följa din ansökan för att se var i ansökningsprocessen den ligger. Logga in i webbansökan och välj studieplan för att se aktuell status.

Gå in på din webbansökan och välj Studieplan. Där kan du se vilken status din ansökan har.

Inför antagning

 • Sökt - Ansökan är mottagen
 • Behandlad - Ansökan är granskad och klar för antagningsprocessen
 • Ej kompletterad - Ansökan är granskad och uppgifter saknas, t.ex. betyg. Scanna/skicka omgående in betygskopior
 • Ej behörig - Du är inte behörig att läsa den kurs du sökt till
 • Inväntar betyg - Intyg från pågående kurs inväntas
 • Under utredning - Ansökan är under utredning
 • Val 2 - Andra- eller tredjehandsval

Efter antagning

 • Antagen - Du är antagen till kursen. Om kursen får tillräckligt många antagna elever kan kursen starta. Utbildningsanordnaren skickar ut kallelse och information om kursstart.
 • Ej antagen - Du är ej antagen till kursen

Det finns ingen platsgaranti inom vuxenutbildningen.

 

Om inte alla sökande kan antas, måste ett urval göras enligt Förordning (2011:1108) om vuxenutbildning eller Förordning (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning

 

Kommunen beslutar vilka sökande som ska antas, huvudsakligen utifrån kommunens aktuella budget samt utifrån aktuell förordning.

 

Om det är alltför få sökande till en kurs/utbildning så kan det beslutas att den inte startar. Om det gäller studieförberedande kurser på gymnasienivå så kan eventuellt kursen erbjudas med annan studieform.

 

Överklagan

Beslut om antagning går inte att överklaga.

Beslut om mottagande går att överklaga till Skolväsendets överklagandenämnd.

Överklaga beslutlänk till annan webbplats

Nivåtest

Nivåtest är till för dig som planerar att studera på Komvux och är osäker på vilken nivå du ska börja. Nivåtest kan göra i ämnena engelska, matematik och svenska.

Prövning

Att göra en prövning ger dig möjlighet att få betyg på en kurs som du inte har läst, eller att höja betyget på en kurs som du redan har betyg i.

Behörighet

Du är behörig att söka kommunal vuxenutbildning i Umeå:

 • från och med hösten du fyller 20 år, eller tidigare om du slutfört en 3-årig gymnasieutbildning med examensbevis/studiebevis
 • om du saknar kunskaper i det som kursen innehåller
 • om du har förutsättning att tillgodogöra dig utbildningen
 • om du är folkbokförd i Umeå kommun.

Avsteg från kravet att en person ska ha fyllt 20 år det kalenderhalvår utbild­ningen påbörjas, bör kunna göras i särskilda fall, om det med hänsyn till den sökandes personliga förhållanden finns särskilda skäl.

Allmän information om dispens

Ladda ner blankett för dispensansökan

Ansökningsblankett

Du som av någon anledning inte kan ansöka via webbansökan kan ladda ner en ansökningsblankett och skicka in den till Vuxenutbildningen.

Ansökningsblankett

Vanliga frågor

Du som har skyddad identitet kan inte göra en webbansökan.


Skriv ut en ansökningsblankett och lämna in din ansökan tillsammans med dina betyg i ett förslutet kuvert på Sveagatan 8 i Umeå. Ansökningen behandlas sedan av en person på antagningen på ett säkert sätt.

För att kunna göra en webbansökan behöver du vara folkbokförd i Umeå kommun.

 

Är du folkbokförd i annan kommun, skriv ut en anökningblakett till Vuxenutbildningen i Umeå. Den lämnar du in till din hemkommun för beslut. Ansökan behandlas inte förrän den är påskriven av din hemkommun.

Om du blivit antagen till en kurs och vill tacka nej så skickar du mejl till oss där du anger namn, personnummer samt vilken kurs du vill tacka nej till.


Skicka mejl till vuxenutbildningen@umea.se

Om samtliga behöriga sökande till kurser inom vuxenutbildning inte kan tas emot till en utbildning, ska ett urval ske. Vid detta urval ska platsen/platserna i första hand ges till den som har kortast tidigare utbildning och som:

 1. önskar fullfölja studier som den sökande har påbörjat enligt en upprättad individuell studieplan,
 2. behöver utbildningen för att komplettera ett reducerat program eller för annan behörighetskomplettering,
 3. behöver utbildningen för pågående yrkesverksamhet, eller för planerat yrkesval. (Förordning (SFS 2011:1108) om kommunal vuxenutbildning)
Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 augusti 2019
Publicerad: 29 maj 2019
Sidan publicerad av: Peter Lundgren