Vad gäller kring Covid -19

Kontakta Midgårdsskolan

Midgårdsskolan
Telefon: 090-16 59 50

Besöksadress: Paradvägen 36 901 84 Umeå

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Här har vi samlat information som rör Covid -19. Eventuell ny information som rör Covid uppdateras här samt i skolans lärplattform, Lärum.

Vi behöver hjälpas åt att göra vad vi kan för att minska risken för smittspridning. Därför ber vi dig att fortsätta följa Folkhälsomyndighetens allmänna rådlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster:

 • Var uppmärksam på symptomlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som kan förekomma vid Covid -19
 • Stanna hemma om du känner dig sjuk, även vid lindriga symtom.
 • Tvätta händerna med tvål och varmt vatten ofta i minst 20 sekunder.
 • Håll en armlängds avstånd till andra människor, inomhus och utomhus.
 • Undvik att delta i större sociala sammanhang som fester, dop, kalas eller bröllop.
 • Håll avstånd till andra på idrottsplatser, badhus och gym och undvik att byta om i allmänna omklädningsrum.

Hur gör jag om jag blir sjuk under skoldagen?

Om en elev insjuknar under skoldagen ska eleven gå hem så snart som möjligt. Om eleven inte kan ta sig hem utan allmänna transportmedel tar elev eller skola kontakt med vårdnadshavare. I väntan på vårdnadshavare får elev vänta i enskilt rum.

Hur gör jag om jag blir sjuk?

Elever ska stanna hemma så länge som det känner sig sjuka och man ska vara symptomfri minst två dagar innan återgång till skolan. Vi uppmanar både elever och personal att testa sig för Covid -19. Du som har BankID kan provtas via egenprovtagning. Det erbjuds även dig som är skriven i ett annat län. Om dina symtom inte försvinner på 24 timmar be gärna någon frisk person att hämta ut kit för egenprovtagning och genomför provtagningen, alternativt kontakta hälsocentralen/1177 för råd och hjälp med provtagning.

Vid negativt provsvar:

Återgång till skola eller annan verksamhet kan ske när ditt allmäntillstånd tillåter och i enlighet med allmänna rutiner vid sjukfrånvaro för respektive verksamhet. Vid behov av sjukvårdsrådgivning kontaktas 1177 eller sjukvården.

Vid positivt provsvar:

Du behöver stanna hemma minst 2 dygn efter feberfrihet och allmän förbättring, samt minst 7 dagar efter symtomdebut. I de fall du har kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, kan du återgå till skola och annan verksamhet om det gått 7 dagar sedan insjuknandet.

Om inget prov tagits?

Du behöver stanna hemma så länge du har symtom samt ytterligare 2 dygn utan symtom. Under hela denna period undviks nära kontakt med personer utanför hushållet. I de fall du har kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, kan du återgå till skola och annan verksamhet om det gått 7 dagar sedan insjuknandet. Ovanstående upprepas vid varje nytt infektionstillfälle. Vid behov av sjukvårdsrådgivning kontakta 1177 eller sjukvården.

Vad gäller om någon i familjen blir sjuk?

Du som bor tillsammans med familjemedlem som har konstaterad Covid -19 ska stanna hemma från det datum då hushållsmedlemmen testat positivt och sju dagar framåt oavsett om du själv har symtom eller ej.

Hur deltar jag i undervisningen om jag behöver vara hemma på grund av förkylningssymptom?

I nuläget bedrivs ingen fjärr- eller distansundervisning, dvs. lärare sänder inte ut de lektioner som hålls i klassrummet via länk. Undervisande lärare ska dock lägga ut information i Lärum så att den som behöver vara hemma ändå ska kunna följa med i undervisningen.

Var kan jag vända mig för stöd och hjälp med tekniken om jag behöver göra skolarbete hemifrån?

Det finns telefonsupport för tekniska frågor måndag–fredag kl. 8-11 via telefonnummer 090-16 64 10. Det finns också ett kontaktformulär som du kan använda om du vill skicka in din fråga härlänk till annan webbplats. Frågorna besvaras i den turordning som de kommer in.

Det finns även en FAQ med svar på tekniska frågor och möjlighet till support i samband med distansundervisning härlänk till annan webbplats. Dokumentet uppdateras löpande med vanligt förekommande frågor.

Åtgärder för att minska smittspridning på skolan

Vi arbetar löpande med att se över hur vi kan minska risk för smittspridning bland elever och personal och har vidtagit följande åtgärder:

 • Delvis återgång till fjärr- och distansstudier fr.o.m. 18 november 2020
 • Handsprit i anslutning till entréer och andra gemensamma ytor
 • Prioritering av städning av kontakt- och allmänytor
 • Öka avståndet mellan och begränsa antalet sittplatser på allmänytor ex. caféteria
 • Ytdescinfektionsmedel att rengöra gemenamma arbetsverktyg ex. instrument
 • Fördelning av lunchtider för att minska trängsel i matsalen
 • Förskjutning av lektionsstart/-slut med syfte att minska trängsel vid skåp
 • Markeringar på golv för att påminna om avstånd
 • Utifrån vårt nya schemaupplägg har varje lektionssal ett eget grupprum vilket ger ökade förutsättningar för att hålla avstånd till varandra under lektionen
 • Särskilda anpassningar för kurser utifrån behov exempelvis plexiglas på pianot mellan lärare och elev vid sånglektioner

Att ta sig till och från Midgårdsskolan hösten 2020

På grund av restriktioner i kollektivtrafiken kan det bli svårt att åka buss till/från skolan. Tänk på att om möjligt använd andra färdmedel t.ex. cykla eller gå.

Mer information om hur du kan ta dig till skolan hittar du här.

Mer information från Umeå kommun

www.umea.se/coronaviruslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster finns samlad och uppdaterad information om coronaviruset. Om du har frågor eller funderingar med anledning av coronaviruset kan du även kontakta din rektor.

Fler nyheter

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 november 2020
Publicerad: 17 augusti 2020
Sidan publicerad av: Therése Swärd