Skolavslutning och student 2020

Kontakta Midgårdsskolan

Midgårdsskolan
Telefon: 090-16 59 50

Besöksadress: Paradvägen 36 901 84 Umeå

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Utifrån rådande läge i samhället har Umeå kommuns kommunala skolor anpassat årets skolavslutningar och studentfirande. Nedan hittar du information om hur läsåret avslutas för resp. årskurs.

Alla förändringar kring skolavslutningen görs i enlighet med Folkhälsomyndigheten och regeringens rekommendationer.

Studentfirande för elever i årskurs 3-4 och IMY

Årets student kommer att genomföras men i mindre grupper och utan närvarande släkt och vänner. Detta för att minska risken för spridning av covid -19.

För våra avgångselever betyder det att betygsutdelning sker i klassrummet tisdag 9 juni och att det traditionella utspringet görs klassvis och utan publik. Det innebär att vi i år inte kan välkomna anhöriga till skolgården. Vi hoppas att familj och vänner har en förståelse detta och respekterar formerna för årets avslutning.

Program för avslutningen går ut till våra avgångselever via klassens mentor samt i brev till elevernas folkbokföringsadress.

Skolavslutning för elever i årskurs 1 och 2 samt IMA och IMS

Elever på IMA och IMS avslutar läsåret fredag 5 juni.

Elever i årskurs 1–2 har sin sista skoldag måndag 8 juni och avslutar terminen med en digital klasstid där elever och mentorer får möjlighet att tillsammans se en förinspelad avslutningsföreställning och önska varandra en trevlig sommar.

Mer information om avslutningsdagen går ut till klassen via mentor.

Mer information:

Bild

Fler nyheter

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 maj 2020
Publicerad: 13 maj 2020
Sidan publicerad av: Therése Swärd