Välkommen till vår infokväll 16/1

Kontakta Midgårdsskolan

Midgårdsskolan
Telefon: 090-16 59 50

Besöksadress: Paradvägen 36 901 84 Umeå

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Torsdag 16 januari kl. 18.00-20.30 är det informationskväll på Midgårdsskolan. Då är både elever och vårdnadshavare varmt välkomna till oss för att få mer information om skolan och de gymnasieprogram vi erbjuder i Gymnasievalet 2020.

Under kvällen håller vi ett informationspass med skolövergripande information samt två informationspass med programspecifik information. Informationen på de båda programinformationspassen är den samma vid båda tillfällena. Vi har valt att hålla två pass för att elever och vårdnadshavare som är intresserade av två program ska ha möjlighet att få information om båda programmen.

Obs! Gymnasiesärskolan håller endast ett informationspass kl. 18.40.

Vilka kan du träffa på infokvällen?

Under kvällen kommer lärare och elever från Estetiska programmet med inriktningarna Bild och formgivning, Dans, Estetik och media, Musik och Teater, Gymnasiesärskolan (end. kl. 18.40), Naturvetenskapsprogrammet samt Samhällsvetenskapsprogrammet att finnas på plats för att berätta mer om sina resp. program.

Du har även möjlighet att träffa våra rektorer samt studie- och yrkesvägledare.

Program för kvällen:

18.00-18.15Musikundehållning och fika, Cafeterian
18.15-18.40
Skolgemensam information, Valhalla (aulan)
18.45-19.15Programinformationspass 1
19.10-19.30Musikunderhållning och fika, Cafeterian
19.35-20.05Programinformationspass 2

Fler nyheter

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 december 2019
Publicerad: 18 december 2019
Sidan publicerad av: Therése Swärd