Välkommen på infokväll 2 december kl. 18

Kontakta Midgårdsskolan

Midgårdsskolan
Telefon: 090-16 59 50

Besöksadress: Paradvägen 36 901 84 Umeå

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Måndag 2 december kl. 18.00 bjuder vi elever och vårdnadshavare till en informationskväll med fokus på de pedagogiska förändringar vi genomför i samband med läsåret 2020-21.

Inför årets gymnasieval välkomnar vi dig som går i årskurs 9 och/eller är vårdnadshavare till elev i årskurs 9 till en informationskväll. Huvudfokus ligger på skolan som helhet och införandet av block- och koncentrationsläsning.

Under kvällen finnas det även möjlighet att ställa frågor som rör våra gymnasieprogram men för dig som främst är intresserad av att veta mer ett eller flera gymnasieprogram bjuder vi även in till en informationskväll i januari som innehåller mer programspecifik information.

Vad händer läsåret 2020-21?

Fr.o.m. hösten 2020 kommer eleverna på Midgårdsskolans nationella program att läsa fyra kurser per termin istället för 7–9 som är vanligt på gymnasiet. Detta då vi, med syfte att förbättra elevernas arbetsmiljö genom att minska stress och skapa bättre överblick över studierna, inför block- och koncentrationsläsning.

Det nya upplägget innebär att skoldagen är uppdelad i två block - ett på förmiddagen och ett på eftermiddagen. Mitt på dagen har eleverna ett längre lektionsfritt pass där de kan äta lunch men också får tid till annat som rör studier eller välmående ex. möjighet att ägna sig åt estetisk verksamhet, som att måla eller sjunga eller utöva någon form av fysisk aktivitet.

Fler nyheter

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 november 2019
Publicerad: 11 november 2019
Sidan publicerad av: Therése Swärd