• Startsida
  • / Nyhetsarkiv
  • / Förändrat schema ska minska stressen och förbättra överblicken för eleverna på Midgårdsskolan

Förändrat schema ska minska stressen och förbättra överblicken för eleverna på Midgårdsskolan

Kontakta Midgårdsskolan

Midgårdsskolan
Telefon: 090-16 59 50

Besöksadress: Paradvägen 36 901 84 Umeå

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Eleverna på Midgårdsskolans nationella program ska börja läsa fyra kurser per termin istället för 7–9 som är brukligt på gymnasiet.
– Vi hoppas att det här ska minska stressen och ge en bättre överblick, vilket i sin tur ger eleverna bättre förutsättning att klara sina studier, säger Ellinor Häreskog, rektor på Midgårdsskolan. Förändringen genomförs inför nästa läsår.

Eleverna på Midgårdsskolan trivs och känner sig trygga. Men precis som på de flesta andra gymnasieskolor uppger eleverna att de känner sig stressade. Detta har bland annat framkommit i den elevenkät som genomförs varje år. En orsak till stressen är att det pågår parallella kurser med flera prov och skoluppgifter samtidigt. För att förbättra elevernas arbetsmiljö övergår därför Midgårdsskolan till block- och koncentrationsläsning inför läsåret 2020-21. Eleverna på skolan har varit delaktiga i förändringen och de ser flera fördelar med det nya upplägget.
– Förutom mindre stress är vi överens om att det här innebär bättre fokus på de olika momenten, färre prov samtidigt samt att skoldagen får en tydligare struktur, säger Ellinor Häreskog.

Lektionsfritt pass

Det nya upplägget innebär att skoldagen är uppdelad i två block - ett på förmiddagen och ett på eftermiddagen. Mitt på dagen har eleverna ett längre lektionsfritt pass där de kan äta lunch men också får tid till annat som rör studier eller välmående.
– Eleverna kan få stöd och hjälp med sina studier, tid att jobba tillsammans med sina klasskamrater eller bara umgås, säger Ellinor Häreskog.
Då finns det även möjlighet att ägna sig åt någon estetisk verksamhet, som att måla eller sjunga eller utöva någon form av fysisk aktivitet.

Fler nyheter

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 september 2019
Publicerad: 30 september 2019
Sidan publicerad av: Therése Swärd