Skolval på Midgårdsskolan

Kontakta Midgårdsskolan

Midgårdsskolan
Telefon: 090-16 59 50

Besöksadress: Paradvägen 36 901 84 Umeå

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Torsdag 23 maj kl. 10-14 är det skolval på Midgårdsskolan. Valet är den sista av en rad aktiviteter som anordnats inför det ordinarie EU-valet söndag 26 maj. Resultatet av skolvalet presenteras efter att ordinarie val genomförts.

Alla elever på skolan får möjlighet att delta i skolvalet oavsett om de är röstberättigade i det ordinarie EU-valet eller inte. Skolvalet är ett traditionellt val, med valsedlar och valbås som arrangeras av elevkåren i samarbete med samhällslärarna. Eleverna agerar valförrättare och rösträknare och presenterar resultat efter det ordinarie EU-valet.

Tidigare aktiviteter och syfte

Valupptakten har bestått av panelsamtal och debatter. Syftet bakom de aktiviteter som anordnats på skolan inför valet är att öka elevernas kunskap om EU och Sveriges roll i unionen och därmed bidra till att öka valdeltagandet bland ungdomar. De aktiviteter som arrangerats har varit i samarbete med Utrikespolitiska föreningen vid Umeå universitet.

Fler nyheter

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 maj 2019
Publicerad: 16 maj 2019
Sidan publicerad av: Therése Swärd