Stort engagemang under årets FN-rollspel

Kontakta Midgårdsskolan

Midgårdsskolan
Telefon: 090-16 59 50

Besöksadress: Paradvägen 36 901 84 Umeå

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Engagerade elever debatterade och förhandlade med varandra som för att lösa konflikter mellan länderna under årets FN-rollspel.

”Hur många ytterligare människoliv ska gå till spillo och hur många ytterligare människor ska behöva utstå det värsta lidande man kan tänka sig…”  

Så inleddes ett av alla välskrivna öppningstal vid årets FN-rollspel på Midgårdsskolan där eleverna antog roller som FN-delegater och tillsammans representerade 14 olika delegationer. Årets rollspel gick i fredsprisets tema och uppmärksammade moderna konflikter samt det ökade användandet av sexualiserat våld och barnsoldater i konfliktzoner.

Under tre intensiva och givande dagar har elever från Samhällsvetenskaps- och Naturvetenskapsprogrammet visat starkt engagemang i tal, vid förhandlingsbordet och i debatter. Ibland delegationerna finns flertalet drivande ungdomar som är redo att ta sig an morgondagens utmaningar för en bättre värld. Natur- och samhällskunskapslärarna tackar alla elever för ett fantastiskt arbete och engagemang under rollspelsdagarna!

Mer information:

Som deltagare i ett FN-rollspel får eleven anta rollen som ambassadör för ett land med uppdrag att åka på ett simulerat FN-möte där eleven tillsammans med delegater (elever) från andra länder förhandlar och debatterar aktuella globala frågor. FN-rollspel ger på så sätt ökad kunskap och ökat engagemang för såväl FN:s arbete som för skilda länders perspektiv i internationell politik.

FN-rollspelet är en av de aktiviteter som arrangeras på Midgårdsskolan under året och är en del av skolans roll som en certifierad FN-skola.

Läs mer om FN-skola här

Fler nyheter

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 februari 2019
Publicerad: 13 februari 2019
Sidan publicerad av: Therése Swärd