Flytt av Vård- och omsorgsprogrammet

Kontakta Midgårdsskolan

Midgårdsskolan
Telefon: 090-16 59 50

Besöksadress: Paradvägen 36 901 84 Umeå

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Vård- och omsorgsprogrammet flyttas till Dragonskolan fr.o.m. hösten 2019 efter beslut i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

Tisdag 19 december 2018 beslutade Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden att flytta Vård- och omsorgsprogrammet från Midgårdsskolan till Dragonskolan från och med läsåret 2019/20. Under våren kommer lokalanpassningar att göras på Dragonskolan och de elever som antas till programmet i gymnasievalet 2019 kommer att börja årskurs 1 där i augusti 2019.

Elever i årskurs 1-2 på Vård- och omsorgsprogram informerades om flytten av sin rektor, Carina Claesson Söderström, innan de gick på jullov. För dem kommer vårterminen att pågå som vanligt på Midgårdsskolan. Eleverna kommer att hållas uppdaterade, både på klasstid tillsammans med mentor samt under programelevråd där rektor träffar klassernas programelevrådsrepresentanter, och få mer information kring flytten allt eftersom organisationen faller på plats. Fr.o.m. hösten 2019 börjar även de på Dragonskolan.

Ett brev med information skickades även ut till elevernas vårdnadshavare efter att beslutet tagits av Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

Fler nyheter

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 februari 2019
Publicerad: 6 januari 2019
Sidan publicerad av: Therése Swärd