Skolavslutning 2020

9 jun
090-16 59 50
midgardsskolan@umea.se

Studenten och skolavslutningarna kommer att genomföras på skolorna men i mindre grupper och utan närvarande släkt och vänner. Detta för att minska risken för spridning av covid-19.
– Även om det inte blir en traditionell avslutning känns det viktigt med ett fint avslut på terminen innan sommarlovet. Vi hoppas att det finns förståelse för att alla måste anpassa sig utifrån det allvarliga läge vi befinner oss i, säger Ann-Christine Gradin, utbildningsdirektör i Umeå kommun.

Alla förändringar kring skolavslutningen görs i enlighet med Folkhälsomyndigheten och regeringens rekommendationer. För de gymnasieelever som tar studenten på de kommunala skolorna betyder det att betygsutdelning sker i klassrummet och att det traditionella utspringet görs klassvis och utan publik. Det innebär att det inte får förekomma några folksamlingar på skolgården.
– Om det samlas folk på skolgårdarna så kommer ansvarig rektor att avbryta utspringet. Det är tråkigt men tyvärr nödvändigt, säger Pontus Clarin, områdeschef för gymnasieskolorna.
Förvaltningsledningen undersöker möjligheterna att webbsända studenternas utspring.

Umeås beslut kring studenten får stöd av övriga kommuner i länet.
– Utgångspunkten i Västerbotten är att skolavslutning och examen sker utan närvarande vårdnadshavare och anhöriga. Detta utifrån Folkhälsomyndighetens riktlinjer, säger Tobias Thomson, strateg inom utbildning och kompetensförsörjning på Region Västerbotten.
Samtliga kommuner i länet samt smittskyddsenheten vid Region Västerbotten och ansvarig smittskyddsläkare står bakom detta beslut.

Även inom grundskolan genomförs skolavslutningarna i mindre grupper och utan släkt och vänner. Någon samling av skolans alla elever ska inte genomföras, varken utomhus eller inomhus. Varje skola kommer att anpassa sina avslutningar så att det passar skolans förutsättningar. Lösningarna kommer därför att se olika ut mellan skolorna.

Mer information:

Tillfälligt stopp för firande på studentflaklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Tidigare pressmeddelande från Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mer information om avslutningsdagen på Midgårdsskolan kommer att publiceras här.

Studenten på Midgårdsskolan

Tisdag 9 juni är det skolavslutning på Midgårdsskolan, utifrån ovanstående beslut, som gick ut torsdag 7 maj, arbetar skolan nu med att se över en utformning av dagen.

Mer information om hur studenten kommer att se ut för eleverna på Midgårdsskolan kommer att publiceras här samt i skolans lärplattform Lärum. Våra avgångselever kommer även att få ett informationsbrev till sin hemadress.

Allmän information om studenten:

Allt fler elever firar studenten med champagnefrukost. Vi vill göra er uppmärksamma på att även avslutningsdagen är en skoldag och att alkohol inte är tillåtet. Eleverna informeras om att berusade studenter inte får delta i avslutningsceremonin. Alkohol kommer att beslagtas. Vi vill att skolavslutningen ska bli en glad och minnesvärd dag för alla.

Hjälp era studenter att hålla reda på itt examensbevis. Det är det enda originalbetyg de får och bör betraktas som en värdehandling.

Mer information
Datum: 9 juni 2020
Tid: 09:00 - 12:00
Plats: Midgårdsskolan, Regementsområdet/Umestan
Kontakt: 090-16 59 50 midgardsskolan@umea.se
Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 maj 2020
Publicerad: 19 februari 2020
Sidan publicerad av: Therése Swärd