• Startsida
  • / Organisationsförändring i Holmsund

Kontakta Storsjöskolan och Skärgårdsskolan F–9

Storsjöskolan och Skärgårdsskolan F–9
Telefon: 090-16 31 42
E-post:

Besöksadress: Frejagatan 17, Solbackavägen 18

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Organisationsförändring i Holmsund

Trafikåtgärder vid Skärgårdsskolan och Storsjöskolan

En avsmalning har byggts på Solbackavägen vid Eriksdalsvägen. Detta för att ta ner hastigheterna och för att barnen som går till skolan endast ska behöva korsa ett körfält.

En hastighetsdämpande åtgärd har byggts på Frejavägen.

Övergångsställena kring skolorna har märkts ut med reflexskärmar för att göra dessa mer synliga.

Parkering

Nu är det tillåtet att parkera bakom avsmalningen på Solbackavägen (södra sidan) till farthindret vid Kassjöbergsvägen.

Parkeringsförbud har införts på Eriksdalsvägen västra sidan mellan kl. 07-18.

Kom ihåg att datumparkering gäller i Holmsund mellan kl. 00-08.

Följ rådande skyltning på platsen.

 

Länk till förklarande bild


Den 21 september genomfördes en informationsträff för vårdnadshavare kring ombyggnationen av Skärgårdsskolan, träffen ägde rum i Skärgårdsskolans matsal. Information kring de olika etapperna av gavs samt en preliminär tidsplan redovisades. Vid mötet deltog projektledare från Fastighet, entreprenören samt rektor.

Ombyggnationerna sker i etapper med start oktober 2017 och sista etappen väntas vara klar vid årsskiftet 2019/2020. Utomhusmiljön ingår inte i denna projektering, dessa etapper handlar bara om byggnaderna. Utomhusmiljön aktualiseras under dessa år och sker i slutet eller efter detta projekt.

Skolan kommer under denna tid att byta till färdigställda lokaler allt eftersom, med undantag av läsåret 2018/2019 då en årskurs inte inryms vid Skärgårdsskolan. Dialog förs kring detta och ett beslut kring vilken årskurs det gäller kommer vårdnadshavare tillhanda innan årsskiftet 2017/2018.

Nuvarande matsal kommer att renoveras tidigare än vad tanken var från början. Start ser ut att gå av stapeln under våren 2018 och den nyrenoverade matsalen ska kunna tas i bruk under första delen av hösten 2018. Vi för en dialog kring ersättningsmatsal under denna tid, återkommer med information då det finns ett beslut taget i frågan.

För er som är intresserade av hur etapperna går till samt vill se ritningar över de färdiga lokalerna, följ nedanstående länk.

Vi på Skärgårdsskolan är glada över att ombyggnationerna kommit igång och vi ser fram emot att börja använda nya lokaler nästa läsår!

Mvh Daniel Nordgren rektor Skärgårdsskolan

http://www.umea.se/skargardsskolanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

 


Mer information:

Underlag från föräldramöten
20141208 
20150119
20150402
20151210
Bilaga Trafiksäkerhet
Information om åtgärder för att förbättra trafiksäkerheten
Karta tågpassager
20150916 trafikgruppen
20151015 trafikgruppen
20151203 trafikgruppen
20160919 trafikgruppen
20170314 Karta lämnahämta
20170314 Karta färdväg

20170918 Kallelse till ombyggnationsmöte

 

Trafik


Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 augusti 2019
Publicerad: 2 maj 2017
Sidan publicerad av: Peter Sundelin