Kontakta Storsjöskolan och Skärgårdsskolan F–9

Storsjöskolan och Skärgårdsskolan F–9
Telefon: 090-16 31 42
E-post:

Besöksadress: Frejagatan 17, Solbackavägen 18

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Om oss

Holmsunds skolor

Vi är inne i en spännande och utvecklande fas, där vårt mål är att kunna bedriva en framgångsrik skola med hög måluppfyllelse.  Holmsund är ett samhälle som växer i befolkning, vilket innebär att antalet elever ökar markant varje år. Detta medför att skolorna befinner sig i en omorganisation, som kommer att vara klar till sin helhet inför läsåret 2020/2021. Inför läsåret 2018/19 leder ombyngationer till att elever i årskurs tre kommer gå på I storsjöskolans lokaler.

Omorganisationen syftar till att både skapa plats för alla elever samt skapa en likvärdig utbildning i Holmsund. Skärgårdsskolan F-2 bedriver delar av sin verksamhet i nyrenoverade lokaler och Storsjöskolan erbjuder årskurserna 4–9. Fritidshem finns på båda enheterna, men på Storsjöskolan årskurs 4–9 kallas det fritidsklubb.

Här kan du läsa mer om fritidshemmets mål och vår sammanfattning av fritidshemmets styrdokument.

Läs mer om organisationsförändringen

Vi arbetar med ett hälsosamt lärande

Vi arbetar gemensamt för ett hälsosamt lärande med eleven i centrum. Vi har 100% behöriga lärare med engagemang som sätter kunskap i fokus.

På skolan har vi ett elevråd med representanter från alla klasser. Tillsammans med lärare, fritidsledare och rektor träffas de för att ta upp aktuella frågor och planera aktiviteter. Föräldrar träffas i skolrådet som har möten 2-3 gånger/termin.

Vi har ett likabehandlingsteam med 4–5 pedagoger som leds av skolans kurator. I varje klass finns två kamratstödjare vars uppgift är att tillsammans med likabehandlingsteamet jobba för en trygg skola.

Fotbollsinriktning

Om du väljer fotboll på elevens val, får du två gånger i veckan fördjupa dig i fotboll samt ledarskap inom idrott. I dagsläget är fotbollsinriktningen för elever i årskurs 5–9.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 november 2019
Publicerad: 11 maj 2017
Sidan publicerad av: Christer Lundgren