Kan tyvärr inte skriva ut startsidan.

Kontakta Kulturskolan

Kulturskolan

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Ursäkta röran...

Umeå Kulturskola

Under 2019 strävar Kulturnämnden mot att skapa en sammanhållen kulturskola i Umeå kommun. Kulturcentrum för Barn och Unga och Umeå Musikskola är de verksamheter som i dagsläget planeras slås samman för att bilda Umeå Kulturskola.

Syftet med bildandet av en kulturskola är att skapa en tydlig väg in för barn och unga i den kulturskoleverksamhet som Umeå Kommun erbjuder. Det teater- och musikutbud som i dag finns hos Kulturcentrum för Barn och Unga och Umeå Musikskola, kommer i framtiden presenteras gemensamt hos Umeå Kulturskola tillsammans med fler kulturella uttrycksformer för barn och unga.

Umeå Musikskola erbjuder kommunens barn och unga en kvalificerad, bred musikundervisning av välutbildade pedagoger. Inga förkunskaper krävs, lärandet utgår från varje elevs egna förutsättningar; intresse, ambition och förmåga. Undervisningen sker dels på skolor i kommunen under dagtid, dels på Musikskolan/Midgårdskolan under eftermiddag- och kvällstid. På musikskolan får eleven lära sig att sjunga eller att spela ett instrument. Vi lägger stor vikt vid orkester-, ensemble- och körverksamheten.

Vår ambition är att arbeta och samverka över instrumental-, genre- och åldersgränser. Exempelvis genom konsertverksamhet där alla har en viktig plats. Musikundervisningen ska fördjupa elevens musikaliska färdigheter, men den ska också ses som ett medel för personlig utveckling och för utveckling av social kompetens.

YouTube