Kontakta Pennan

Pennan
Telefon: 090-16 10 00
E-post:

Besöksadress: Bokvägen 7

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Om oss

Bild

Förskolan Pennan ligger centralt i stadsdelen Teg, Umeå. I dess närhet finns Umeå Arena och ett mindre skogsområde med träningsspår. Det finns även tillgång till skogen som ligger på 5 minuters promenadavstånd.

Med barns lärande i centrum

Förskolan Pennan styrdokument är främst förskolans läroplan, där det står att förskolan ska lägga grunden för barnets livslånga lärande. Verksamheten på förskolan Pennan vill vi ska vara rolig, trygg och lärorik. Vi vill synliggöra barnets lärande genom pedagogisk dokumentation. Utvecklingssamtal genomförs varje år för att följa upp barnets lärande och utveckling.

Vår förskolemiljö

Förskolan Pennan är en tvåavdelningsförskola som ligger på västra Teg. Vi arbetar för att vår innemiljö ska vara så inbjudande som möjligt för barnen. Miljön ska vara lättöverskådlig och inbjuda till lek och stimulerande aktiviteter. Vi väljer material främst ur naturmaterial, med behaglig färgsättning och gärna ljudisolerande i så stor utsträckning som möjligt. Vår lummiga utemiljö inbjuder till lek och inspirerande utevistelse.

Mångfald

På förskolan Pennan vill vi lära barnen alla människors lika värde. Vi vill visa på att mångfald berikar och att alla människor ska få bli respekterade för den de är. Vi vill att vår förskola ska vara en plats präglad av nyfikenhet för det som är annorlunda och där olikheter tas tillvara. Alla barn hos oss ska ha rätt att bemötas med respekt och uppleva vistelsen på förskolan som trygg, lärorik och utvecklande.

Värdegrundsarbete

På förskolan Pennan vill vi att barnen ska känna sig trygga och få vara som de vill vara. Det är viktigt för oss att barnen känner sig delaktiga och har inflytande i vår verksamhet. Det är för oss ett demokratiskt arbetssätt. Vi vill att värdegrundsfrågorna ska genomsyra vår verksamhet varje dag och bli en naturlig del av barnens vardag
Likabehandlingsplan

Samverkan mellan förskola och förskoleklass

Övergången från en verksamhet till en annan är viktiga händelser för alla barn och föräldrar. På Tegs skolområde arbetar vi för att övergången mellan förskola och förskoleklass ska organiseras på ett sätt som ger barnet en god förberedelse till sin nya verksamhet. Förskolan Pennan samverkar med både Böleängskolan och Östtegs skola, för övergång till förskoleklass.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 december 2017
Publicerad: 3 maj 2017
Sidan publicerad av: Lotta Fjellner