Kontakta Passaren

Passaren
Telefon: 090-16 10 00
E-post:

Besöksadress: Bokvägen 5

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Om oss

Bild

Verksamhetsidé: På förskolan Passaren vill vi att alla barn ska känna att de ingår i en gemenskap där alla får ta plats och synas. Genom ett fördjupat värdegrundsarbete ska barnen få känna sig delaktiga och respekterade. Vår verksamhet ska genomsyras av våra tre ledord: lärande, glädje och trygghet. 

Med barns lärande i centrum

Förskolans styrdokument är främst förskolans läroplan, där står det att förskolan ska lägga grunden för barnets livslånga lärande. Verksamheten på förskolan Passaren vill vi ska vara rolig, trygg och lärorik. Vi vill synliggöra barns lärande genom pedagogisk dokumentation och exempelvis vernissage för barn och föräldrar. Utvecklingssamtal genomförs varje år för att följa upp barnets lärande och utveckling.

Värdegrundsarbete

På förskolan Passaren vill vi att barnen ska känna sig trygga och få vara som de vill vara. Det är viktigt för oss att barnen känner sig delaktiga och har inflytande i vår verksamhet. Det är för oss ett demokratiskt arbetssätt. Vi vill att värdegrundsfrågorna ska genomsyra vår verksamhet varje dag och bli en naturlig del av barnens vardag.

Vår förskolemiljö

Förskolan Passaren är en fyra-sex avdelningsförskola som ligger på västra Teg. Förskolan öppnades 2012 och har sin verksamhet i nya paviljonger som är väl anpassade för förskoleverksamhet. Vi har också tillgång till lokaler på Västtegs skola, som är nyrenoverade. Vår utemiljö renoverades sommaren 2014 och är anpassad efter yngre barn. Tillgång till skogsmiljö finns inom gångavstånd. Vår inomhusmiljö vill vi ska locka till nyfikenhet och lust att lära. Vi vill att miljön ska utgå från barnens intresse, behov och åsikter.

Mångfald

På förskolan Passaren vill vi lära barnen alla människors lika värde. Vi vill visa att mångfald berikar och att alla människor ska bli respekterade för den de är. Vi vill att vår förskola ska vara en plats präglad av nyfikenhet för det som är annorlunda och där olikheter tas tillvara. Alla barn hos oss ska ha rätt att bemötas med respekt och uppleva vistelsen på förskolan som trygg, lärorik och utvecklande.

Samverkan mellan förskola och förskoleklass

Övergången från en verksamhet till en annan är viktiga händelser för alla barn och föräldrar. På Tegs skolområde arbetar vi för att övergången mellen förskola och förskoleklass ska organiseras på ett sätt som ger barnet en god förvberedelse till sin nya verksamhet. Förskolan Passaren samverkar med både Böleängsskolan och Östtegs skola, för övergången till förskoleklass.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 december 2017
Publicerad: 3 maj 2017
Sidan publicerad av: Lotta Fjellner