Kontakta Månskenet

Månskenet
Telefon: 090-16 47 06
E-post:

Besöksadress: Humaniststråket 5 F

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Om oss

Bild

Förskolan Månskenet är en mångkulturell förskola med barn från många olika länder. Varje barn har med sig sin kultur, sina traditioner och erfarenheter. Vi ser det som en stor tillgång där barnen kan lära varandra om olika språk och kulturer.

Vi vill att barnen ska ha möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar och fungera tillsammans oavsett kulturell bakgrund. En viktig del i det arbetet är att utveckla barnens språk och kommunikation. Språkarbetet sker dagligen i vardagssituationerna där pedagogerna är medvetna om på vilket sätt de tilltalar barnen för att de ska få reflektera och bli aktiva i sitt eget lärande. Genom tecken, kroppsspråk och aktiviteter som sång, sagoläsning, rim och ramsor stimuleras barnens språkutveckling.

Om förskolan

Här finns det fyra avdelningar; Callisto, Polstjärnan, Luna och Solen. Callisto och Solen är en småbarnsavdelningar i åldrarna 1–3 år. Polstjärnan och Luna har barn i åldrarna 3–5 år. Vi arbetar med åldersindelade grupper. Detta för att skapa en bra pedagogisk miljö för barnen och där varje barn ska kunna utvecklas och utmanas individuellt och i samspel med andra. Vi använder oss av ett undersökande, utforskande arbetssätt där barnens tankar, idéer och fantasi ligger till grund för läroprocessen. Här ger vi barn i olika åldrar möjlighet att vara tillsammans och lära av varandra. 

På Månskenet arbetar vi efter läroplanen, Lpfö-98 (rev10), den beskriver tydligt de mål som ska ligga till grund för vår verksamhet.

Läs mer om vårt temaarbete

Inskolning

Vårt mål med inskolningen är att barn och vårdnadshavare ska få en lugn och trygg start med personal, barngrupp och miljön. Vi har anpassad inskolning, schemat är individuellt för just ditt barn. Vårdnadshavare och pedagoger har olika uppgifter under inskolningen. Ni är experter på era barn och vi har erfarenhet och kunskap i hur barn fungerar i grupp. Därmed är det av stor betydelse att vi lyssnar på varandra och delar våra kunskaper.

En dag på Månskenet:

  •  06.45 Öppning
  •  07.30 Frukost, följt av innelek/aktivitet
  •  10:30 Lunch
  •  11.00 Läsvila/vagnvila
  •  14.00 Mellanmål, följt av ute- eller innelek.
  •  17.30 Stängning
Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 december 2017
Publicerad: 12 maj 2017
Sidan publicerad av: Lotta Fjellner