Stäng meddelande

APL, arbetsplatsförlagt lärande

Kontakta Centrum för vuxenutbildning

Centrum för vuxenutbildning
Telefon: 090-16 17 20 (10.00–11.30 och 13.00–15.00 måndag–torsdag)

Besöksadress: Sveagatan 8

Kontakta personal

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

I arbetsplatsförlagt lärande, APL, ingår kurserna Vård och omsorgsarbete 1 som alla läser på vårdbiträdesnivån. APL igår även i inriktningarna Äldres Hälsa och livskvalitet, Akutsjukvård, Specialpedagogik 2 samt Psykiatri 2. Beroende på vilken inriktning du väljer i din fördjupning så kommer du under utbildningen att göra två APL-perioder om 5 veckor vardera. 

APL sker på heltid, 37 timmar/vecka och du följer din handledares arbetstidsschema och måste därför vara beredd att arbeta både dag, kväll och helg. Vi rekommenderar att du är tjänstledig från ditt ordinarie arbete under dina APL-perioder.

Skolan ansvarar för att du som elev får en APL-plats. Du som elev gör en ansökan på denna länk:

Ansök i denna länklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Alla elever tilldelas en APL-plats. Har du särskilda skäl kan skolan i vissa fall ta hänsyn till detta. Fyll därför i:
• Specifik arbetsplats som du av personliga själ inte kan /vill vara på
• Om du arbetar inom de område du ska ut på APL, delger den arbetsplats du arbetar på
• Du kan ange önskemål om dagplacering om du är ensamstående och
inte har barnomsorg, kvällar och helger.

Denna enkät fyller du i under eller efter din APL-period:

Elevlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Handledarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Lärarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Information till samtlig personal vid sjukhusen gällande uttag av vårdkläder från Texiskåp

Gäller fr.o.m. 2020-04-24

 

Under APL-perioden är du skyldig att följa de föreskrifter och regler som finns på din APL-plats. Inom Vård- och omsorg innebär det bl.a. att du ska arbeta utifrån basala hygienrutiner. Här finns mer information om hygienrutiner och arbetskäder. länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Du är försäkrad under din APL. Om du skadar dig på, till eller ifrån din APL-plats ska du anmäla detta till din kontaktlärare och till din APL-plats. Vid händelse av ”stickskada” så har APL platsen/ verksamhetens riktlinjer som ska följas. (Använd gärna hjälm om du cyklar).

När du ska läsa kurser där APL ingår, rekommenderas att du i god tid ser över ditt vaccinationsskydd för Hepatit B och MPR= Mässling,påssjuka och Röda hund.

När du ska ut på APL behöver du en ID-bricka med fotografi. Du mejlar ett foto med namn och födelsedata till mikael.dahlgren@umea.se och kan hämta ID-brickan i hus 6, Umestan efter 1-2 veckor.

Har du eksem, psoriasis eller andra kroniska hudförändringar bör du kontakta läkare på din hälsocentral för bedömning om arbete inom Vård och omsorg är lämpligt för dig.

Om du blir sjuk
Meddela din APL plats innan ditt arbetspass ska börja, mejla din kontaktlärare och anmäl att du är sjuk till Försäkringskassan.

 

Under pågående pandemi gäller särskilda regler. Stanna hemma om du misstänker att du är smittad, även om du har lindriga symtom. Håll dig uppdaterad om myndigheternas, regionens och kommunens Coronainformation.


Vid vård av barn
Meddela din frånvaro till arbetsplatsen innan ditt arbetspass ska börja och mejla din
kontaktlärare. Har du stöd av CSN ska du anmäla vård av barn till CSN. Om inte så anmäl vård av barn till Försäkringskassan som vanligt.

 

Efter 14 dagars sjukfrånvaro krävs läkarintyg som skickas till kurator på skolan och till Försäkringskassan (FK). Du har sedan ett ärende på ”mina sidor” på FK att fylla i.

  • Om du av olika anledningar inte blir godkänd på din APL så blir det alltid en
    individuell bedömning om hur man går vidare. Detta kommer att ske i samråd med din
    kontaktlärare och handledare och chefen ute på APL plats
  • I de allra flesta fall erbjuds man att göra en ny APL men om orsaken till att man inte blir godkänd beror på att man av olika skäl anses olämplig att arbeta inom vården så kopplas rektor in och skolan har rätt att avbryta utbildningen.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 oktober 2020
Publicerad: 22 maj 2019
Sidan publicerad av: Evelina Blomqvist