Stäng meddelande

Vård och omsorg

Kontakta Centrum för vuxenutbildning

Centrum för vuxenutbildning
Telefon: 090-16 17 20 (måndag–torsdag 10.00-11.30)

Besöksadress: Sveagatan 8 (Drop-in: måndag–tisdag och torsdag 13.00–15.00)

Kontakta personal

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Vård och omsorg är en sektor som har stort behov av arbets­kraft. Som undersköterska eller motsvarande får du ett brett arbetsfält inom såväl offentlig som privat sektor.

Umevux är ett certifierat Vård- och omsorgscollege, vilket betyder att vårdbransch och utbildning tillsammans skapar en kvalitetssäkrad utbildning där du får den kompetens som efterfrågas på arbets­marknaden. Elever som klarar en utbildning inom ett VO-College får diplom.

Du läser först 800 poäng som motsvarar vårdbiträdesnivå sedan väljer du inriktning mellan äldreomsorg, akutsjukvård, psykiatri och funktionshinder för att uppnå undersköterskenivå. Som en del av utbildningen ingår 10–15 veckor APL, arbetsplatsförlagt lärande.

Studierna planeras utifrån dina tidigare kunskaper och erfarenheter, vilket kan valideras (bedöms och vörderas), se Vad är validering? nedan. Utbildningen omfattar cirka 70 veckor. Behöver du stöd i dina studier kontaktar du Stödfunktionen

Vad är VO-College?

Vård- och omsorgscollege, VO-College, är en samverkansform på regional och lokal nivå mellan utbildningsanordnare och arbetsliv inom vård och omsorg. VO-College ger den studerande en modern utbildning med hög kvalitet inom både teori och praktik.

Läs mer här: VO-College Västerbottens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Bild

Så här går det till när du validerar din kunskap när du söker till vård- och omsorgsutbildningen.

”Validering är en process som innebär en strukturerad bedömning, värdering och dokumentation samt ett erkännande av kunskaper och den kompetens som en person besitter oberoende av hur de förvärvats” (20 kap. 30§ Skollagen)."

Som elev vid Umevux har du möjlighet att validera både din praktiska och/eller teoretisk kompetens inom vård och omsorg. Utbildningen kan på så sätt förkortas eller anpassas.

Om du kan validera din praktiska kompetens – motsvarande APL - påverkar det kursens upplägg, start- eller avslutningstid.  För att du ska kunna planera dina studier är det viktigt att du har alla dokument för validering inlämnade och bedömda av kursläraren före kursstarten.

Här finns mer information om validering 

Information om validering från Skolverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 oktober 2019
Publicerad: 23 maj 2019
Sidan publicerad av: Peter Lundgren