Kontakta Familjedaghem i Röbäck

Familjedaghem i Röbäck
Telefon: Förskolechef: 070-341 47 46
E-post:

Besöksadress:

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Om oss

Bild

Välkommen till oss dagbarnvårdare i Röbäck

Vi är fyra dagbarnvårdare som tillsammans bildar arbetslaget ”Getingen”. Tre av oss arbetar i sina egna hem kombinerat med gruppverksamhet i en fyrarumslägenhet som är speciellt anpassad för barns lek, kreativitet och lärande. En av dagbarnvårdarna har sitt arbete helt förlagt i grupplägenheten på grund av att hon inte längre bor i Röbäck men valt att arbeta kvar. Varje dagbarnvårdare har 5–6 barn i sin grupp. Tillsammans med övrig barnomsorg och skola har vi en gemensam syn på barns utveckling och lärande i 1–16 års perspektiv. 

Målsättning

Vi vill att barnen ska uppfattas som individer och få möjlighet att utvecklas till att bli självständiga. Genom att barnen får förutsättningar och möjligheter till lärandeutveckling utifrån förskolans läroplan och Allmänna råd/Pedagogisk omsorg.

Kvalitetsarbetet

Familjedaghemmen har en kvalitetskontroll/mall som fortlöpande fylls i av alla dagbarnvårdare och utvärderas på arbetsplatsmöten. Utifrån den utvecklas arbetet under året och ligger till grund för kvalitets och måluppfyllelse.

Föräldrar är delaktiga med synpunkter och förslag under året genom daglig kontakt, utvecklingssamtal och föräldramöten.

Resultatet från brukarenkäten ligger till grund för vår fortsatta planering.

Det unika med oss är att vi jobbar utifrån vardagspedagogik

 • trygghet i en mindre barngrupp och en dagbarnvårdare.
 • inflytande i sin vardag
 • delaktighet
 • bli sedd och bekräftad
 • lek/fantasi
 • självkänsla/får vara den man är
 • mycket utevistelse
 • naturupplevelser
 • språkstimulans
 • matematik i vardagen
 • hemlagad mat

Läs mer om familjdaghemmen:

Annika Sandström
Berit Edén
Erika Säfsten
Marina Linder

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 januari 2018
Publicerad: 12 juni 2017
Sidan publicerad av: Lotta Fjellner