Kan tyvärr inte skriva ut startsidan.

Kontakta Familjedaghem i Röbäck

Familjedaghem i Röbäck
Telefon: Enhetschef pedagogisk omsorg: 070-950 76 53
E-post:

Besöksadress:

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Vi är två dagbarnvårdare som tillsammans bildar arbetslaget ”Getingen” där varje dagbarnvårdare har omsorg för 5–6 barn. Vi arbetar mycket utifrån vardagspedagogik med bland annat trygghet i mindre grupper, att bli sedd och bekräftad, att få vara den man är, språkträning och matematik i vardagen.