Kontakta Familjedaghem i Hörnefors

Familjedaghem i Hörnefors
Telefon: Enhetschef pedagogisk omsorg: 090-16 19 34
E-post:

Besöksadress:

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Om oss

Bild

Välkommen till oss dagbarnvårdare i Hörnefors

I Hörnefors finns fyra familjedaghem fördelade i två arbetslag. Största delen av verksamheten sker i hemmiljö hos respektive dagbarnvårdare och i regelbundna träffar utomhus tillsammans.

Vi är ett stabilt lag med lång erfarenhet av yrket. Gott samarbete mellan oss gör att barnen känner sig välkomna och trygga att leka och delta i verksamheten oavsett var de är. Det lägger också en bra grund för ett väl fungerande vikariesystem, vilket innebär att barnen får vara hos någon av de andra dagbarnvårdarna när ordinarie är frånvarande. 

En stor del av verksamheten baseras på att vara ute. Närheten till havet, skogen och lekparker ger många möjligheter och alternativ. Inomhus ägnar vi oss främst åt lugnare aktiviteter som ex måltider, vila, läsa, leka och skapa.

Vår målsättning

Vi vill vara en verksamhet där barnen utvecklas, lär sig hänsyn och kamratskap, får en god färdighetsgrund att stå på inför kommande utbildning och där glädje och kreativitet ses i vardagen. Kort och gott så vill vi ha trygga och glada barn och föräldrar.

Det unika med oss

Vi har små och åldersblandade grupper där barnen får leka, lära och samarbeta med barn i olika åldrar. Vi ger möjligheten att vara i en liten grupp i hemmiljö, kombinerat med olika typer av verksamhet tillsammans med andra i större grupper. Vi har flexibilitet och frihet att anpassa verksamheten efter den aktuella barngruppens behov och intressen.

”I leken sker lärandet så låt oss leka in kunskap”

Vi värnar om barnens lust att leka och ser det som en viktig del i verksamheten där de lär sig empati, turtagning och det sociala spelet.  Språk, matematik och naturkunskap vävs in i spontana och planerade aktiviteter. Trygghet, trivsel och hälsa är några av de viktigaste hörnstenarna i vår verksamhet.

Läs mer om familjedaghemmen:

Anna Forssén
Charlotta Jonsson
Christina Sandström
Sari Lundberg

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 november 2018
Publicerad: 13 juni 2017
Sidan publicerad av: Sari Lundberg