Västra gymnasiet

Västra gymnasiet öppnade i början på maj 2016. På skolan finns introduktionsprogram för elever som inte är behöriga till studier på nationella program.

Introduktionsprogrammen kommer att hålla till i de nya lokalerna i minst 2 år och i max 3 år. Sedan ska introduktionsprogrammen integreras på samtliga kommunala gymnasieskolor.

Mer information

Benny Bergman
Rektor, introduktionsprogrammen (Yrkesintroduktion och Individuellt alternativ)
072-717 58 50
mejl

Anna Sundelin
Rektor, introduktionsprogrammen (Språkintroduktion)
070-397 59 52
mejl 

Västra gymnasiet
Backenvägen 154
903 62 Umeå
Telefon: 090-16 58 58

Sidan ändrad 2016-08-25
av Andreas Moberg

Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.