Sidan granskad av Andreas Moberg

2016-08-16

För vårdnadshavare

Vi som arbetar på Västra gymnasiet tycker att det är viktigt att du som förälder/vårdnadshavare känner dig delaktig och uppdaterad om hur ditt barn har det i skolan. Det är inte alltid det lättaste att få raka svar  från tonåringar, men du är alltid varmt välkommen till oss med dina frågor och funderingar.

Frågor om studier

Har du direkta frågor om studier börjar du med att kontakta mentor eller rektor. Du kan också ta kontakt med våra duktiga elevteam: specialpedagogerna, kuratorerna, studie- och yrkesvägledarna och skolsköterskorna. Kontaktuppgifter till dem hittar du under fliken "Kontakta oss" tillsammans med telefonnummer och e-post till alla som arbetar på skolan.

Sjukanmälan

Nationella programmen

Vårdnadshavare (till omyndig elev) eller myndig elev gör sjukanmälan eller frånvaroanmälan via lärplattformen Lärum.

OBS! Vårdnadshavare som saknar dator eller har problem med sitt bank-ID kan göra sjukanmälan per tel. 070-375 09 72 kl. 07.30-08.20

Introduktionsprogrammen

Sjukanmälan görs per tel. 090-16 58 58 kl. 08-10

Föräldramöte i åk 1

Alla föräldrar/vårdnadshavare till elever i år 1 är hjärtligt välkomna till skolan i början av höstterminen för ett föräldramöte.

Utvecklingssamtal

Varje termin bjuds alla elever och föräldrar/vårdnadshavare in till utvecklingssamtal som beräknas ta 30 minuter. Vid utvecklingssamtalet samtalas kring elevens självvärdering i förhållande till lärarnas bedömning, samt elevens upplevda studiesituation. Samtalet resulterar i en dokumentation, som innehåller en överenskommelse inför det fortsatta arbetet (görs av eleven hemma).

Hade du nytta av informationen?  

(2 röster)

Sidan granskad av Andreas Moberg

2016-08-16

Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.