• Translate
 • Lyssna
 • Skriv ut
 • Anpassa
 • A-Ö
 • Webbkarta
Anpassa/Språk
 • Translate
 • Lyssna
 • Skriv ut
 • Anpassa
 • A-Ö
 • Webbkarta

Västangårds skola, skolan på Umedalen!

Västangårds skola är en F-9 skola som ligger i västra delen av Umeå. På skolan går det ca 430 elever. Enheten har 51 anställda.  All personal jobbar aktivt för att alla elever ska känna sig socialt och pedagogiskt delaktiga. Olikhet ses som en tillgång som berikar oss.

Vi trivs tillsammans!

Engagerad personal, positiv attityd och ständig dialog. Det är våra byggstenar i arbetet med att stötta ungdomar/barn i deras utveckling. Tillsammans med våra elever formar vi en bra stämning och en kreativ miljö. Västangårds elevvårdsteam arbetar för att främja hälsa och lärande hos eleverna. Teamet består av skolsköterska, kurator, specialpedagoger och rektorer.

Temaveckor och egen fördjupning!

Varje höst och vår återkommer våra populära temaveckor. På hösten har vi en hälsovecka och på våren en miljövecka, då vi sätter extra mycket fokus på dessa viktiga frågor för ett hållbart lärande.

Dessutom ges eleverna möjlighet till fördjupning inom t.ex. idrott, praktisk/estetiska ämnen eller matematik varje vecka inom ramen för elevens val

Bibliotek i värdsklass

Umedalens bibliotek är ett kombinerat folk- och skolbibliotek som finns på Västangårds skola på bottenplan. Biblioteket har fått utnämningen Bibliotek i världsklass.

Biblioteket ansvarar för skolans läromedel och arbetar nära pedagoger och elever. Vägledande är skolbiblioteksplanen för alla årskurser med MIK (medie- och informationskunskap) och litteraturpedagogik som bokprat, berättande medmera. Här får eleverna möta författare och arbeta gemensamt med olika litteraturprojekt.

Se vår skolbiblioteksplanPDF