• Translate
 • Lyssna
 • Skriv ut
 • Anpassa
 • A-Ö
 • Webbkarta
Anpassa/Språk
 • Translate
 • Lyssna
 • Skriv ut
 • Anpassa
 • A-Ö
 • Webbkarta

Förskola öst på stan

Förskolan Uven ligger öst på stan nära Universitetet, Norrlands universitetssjukhus och Östermalmsskolan. Förskolan har tre avdelningar, Vingen, Tofsen och Fjädern. Vi arbetar i åldernära grupper, Vingen har barn som är 1-2 år, Tofsen med barn som är 2-4 år och Fjädern med barn som är 4-6 år.

På förskolan Uven utgår vi ifrån att alla barn är kompetenta och har en egen vilja och kraft att utvecklas. Lust och glädje ska genomsyra barnens utveckling och lärande. Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande i en pedagogisk verksamhet där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.

Trygghet

På förskolan Uven vill vi tillsammans med våra vårdnadshavare ge barnen en trygg grund att stå på. Alla barn ska känna sig sedda och betydelsefulla. Varje enskilt barn fyller en funktion i gruppen och tillsammans med andra utvecklas man. 

Läs mer om vårt arbete med trygghet och tillit och hur inskolning hos oss går tillLärande

På Uvens förskola står lärandet i centrum. Vi är inspirerade av Reggio Emilia filosofins förhållningssätt och erbjuder ett lustfyllt lärande i en trygg, lockande och utmanande miljö.

Läs mer om vårt arbete med lärande

Kreativitet

På Uvens förskola stärker vi barnens kreativitet. Vi har skapat miljöer och verkstäder som ska inspirerar och utveckla barnens nyfikenhet och den egna fantasin.

Läs mer om vårt arbete med kreativitet och skapande

Certifieringar

Vi lär barnen att tänka hållbart och smart. På Uven försöker vi arbeta så hållbart som möjligt. Vi minskar våra inköp genom att satsa på kvalitet istället för kvantitet.

Läs mer om vårt arbete med våra certifieringar.

Digitalt lärande

På förskolan Uven arbetar vi med tidsenligt lärande och vi utvecklar hela tiden kreativa lärmiljöer och arbetsformer med hjälp av digitala verktyg.

Läs mer om vårt arbete med digitalt lärande.

Inne och ute

På Uvens förskola möts barnens inneboende nyfikenhet av material och miljöer som utmanar tidigare erfarenheter.

Läs mer om vårt arbete inne och ute.

Naturvetenskapliga upplevelser

På Uvens förskola låter vi barnen utforska verb i kemi och fysik. Vi utforskar vad smälta kan innebära? Eller vad händer när vi flyger?

Läs mer om vårt arbete med naturvetenskapliga upplevelser.