• Translate
 • Lyssna
 • Skriv ut
 • Anpassa
 • A-Ö
 • Webbkarta
Anpassa/Språk
 • Translate
 • Lyssna
 • Skriv ut
 • Anpassa
 • A-Ö
 • Webbkarta

Välkommen till Tomtebogård

Vår skola och förskola ligger på Tomtebo i Umeås östra del, nära naturen vid Nydalasjöns strand.

Här på Tomtebogårds förskola och skola leker och lär 304 elever i skolan och 71 barn i förskolan tillsammans med 41 lärare, förskollärare, fritidspedagoger och barnskötare samt rektor och förskolechef.

Hos oss känner vi den härliga lukten av nylagad mat under dagen då vi har eget tillagningskök.

Läs mer om förskolan

Vision


Vi lär, samarbetar och tar ansvar för en hållbar livsstil och värld. Vi trivs och bygger framtiden tillsammans.

Denna vision är i högsta grad levande i vår vardag och visar sig bland annat genom att alla barn är allas barn och att alla pedagoger genom förskolan och skolan tar ansvar för att alla barn ska nå målen.


Mitt i skogen nära sjön


Hos oss på tomtebogård är utemiljön är en av våra stora tillgångar. På den inhägnade gården som välkomnar alla barn både på skolan och förskolan, finns både lekredskap, fotbollsplan (skridskobana vintertid), trädgårdsland och skog. Närheten till sjön, en äventyrslekplats och naturen runt omkring ger stora möjligheter till lek och lärande. Skolan har även en skolskog att tillgå.

Även vår Inomhusmiljö inbjuder till lärandemiljöer med flera gemensamma utrymmen. Här har vi ett bibliotek där vi har en bibliotekarie att tillgå flera dagar i veckan. Det finns även ett rörelserum med redskap och två ateljéer.

Lärande för hållbar utveckling

I juni 2006 tog vår skola och förskola emot Skolverkets utmärkelse "En skola för hållbar utveckling". Det var ett erkännande av ett miljöarbete som har pågått under lång tid. Ytterligare en bekräftelse för detta arbete fick vi då vi utsågs till en av Världsnaturfondens tio svenska modellskolor för Hållbar utveckling. I höst har skolan och förskolan fått fortsatt förtroende av Skolverket med en förnyad utmärkelse och vi fortsätter att arbeta med Grön Flagg, ett pågående projekt sen 2000.


Trygghet för livslångt lärande


Vi pedagoger ser alla barn och vi är mån om alla barns trygghet och trivsel. Barn och elevers trygghet lägger grunden för ett livslångt lärande. Våra elev- och föräldraenkäter samt barnintervjuer visar på att barn och elever trivs och är trygga. Vi pedagoger utgår hela tiden från barnens behov. Varje hösttermin startar vi med ett gemensamt tema ”Jag, du och vi tillsammans”.

Läs mer om temat Jag, du och vi tillsammans

Föräldrasamverkan

Att ni känner er trygga med oss pedagoger är viktigt. Därför är inskolning betydelsefull både för era barn och för er föräldrar. Inskolningen lägger grunden för barnens trygghet på förskolan och ger er en första inblick i verksamheten.

Föräldrars insyn och delaktighet är viktigt för oss. Vi erbjuder in er till utvecklingssamtal, föräldramöten och föräldraråd. 

Läs mer om inskolning hos oss