• Translate
 • Lyssna
 • Skriv ut
 • Anpassa
 • A-Ö
 • Webbkarta
Anpassa/Språk
 • Translate
 • Lyssna
 • Skriv ut
 • Anpassa
 • A-Ö
 • Webbkarta

Förskolan Tanden på Ålidhem

Förskolan Tanden är en förskola som ligger på Ålidhem med närhet till skog, natur och bibliotek.Tanden har tre avdeningar, Korallen, Pärlan och Snäckan för barn 1-5 år.Förskolan har närhet till Universitet och sjukhus och med  bra bussförbindelser.

På avdelningarna arbetar personal som är utbildade pedagoger; förskollärare och barnskötare.

Miljö

Vi har en ny och insprirerande utegård med många möjligheter för lek, aktivitet och lärande.Förskolan vill erbjuda en kreativ och lärorik miljö till barnen.

 

Trygghet

När barnen börjar på förskolan så har vi en inskolningsperiod på två veckor. Inskolningen är viktig för att barnet ska känna trygghet och trivsel.

Under inskolningen är föräldrarna med första tiden tillsammans med barnet.

Korallen är öppnings- och stängningsavdelning där ni hämtar och lämnar era barn.

Frukost serveras kl. 08.00 och lunch kl.11.00 och vi äter mellanmål kl.14.

Lärande genom språk

På förskolan Tanden utgår vi ifrån Läroplanen för förskolan Lpfö-98 och en lokal arbetsplan för förskolan Tanden.

Samverkan mellan avdelningarna sker kontinuerligt där barn och pedagoger möts och har gemensamma aktiviteter och projekt tillsammans. Förskolan har grupper för barn i alla åldrar: 5-årsgrupp, 4-årsgrupp och 3-årsgrupp samt 1-2 årsgrupp. I dessa grupper träffas barnen på förskolan och har olika aktiviteter med jämnåriga på andra avdelningarna.

En viktig del i det arbetet är att utveckla barnens språk. Språkarbetet på avdelningarna sker dagligen i vardagssituationerna där pedagogerna är medvetna om på vilket sätt de tilltalar barnen för att de ska få reflektera och bli aktiva i sitt eget lärande.

.