• Translate
 • Lyssna
 • Skriv ut
 • Anpassa
 • A-Ö
 • Webbkarta
Anpassa/Språk
 • Translate
 • Lyssna
 • Skriv ut
 • Anpassa
 • A-Ö
 • Webbkarta

Förskolan Tanden på Ålidhem

Förskolan ligger i stadsdelen Ålidhem i Umeå. Tanden är en förskola med tre avdeningar, Korallen, Pärlan och Snäckan.

Förskolan har närhet till Universitet och sjukhus som innebär bra bussförbindelser. Vi har också nära till grönområden och skog.

På avdelningarna arbetar personal som är utbildade pedagoger; förskollärare och barnskötare.

Miljö

Under våren pågår renoveringar av utomhusmiljön. Den nya utegården för barnen blir helt ny och beräknas vara klar under hösten 2016.

 

Trygghet

När barnen börjar på förskolan så har vi en inskolningsperiod på två veckor. Inskolningen är viktig för att barnet ska känna trygghet och trivsel.

Under inskolningen är föräldrarna med första tiden tillsammans med barnet.

Korallen är öppnings- och stängningsavdelning där ni hämtar och lämnar era barn.

Frukost serveras kl. 08.00 och lunch kl.11.00 och vi äter mellanmål kl.14.

Lärande genom språk

På förskolan Tanden utgår vi ifrån Läroplanen för förskolan Lpfö-98 och en lokal arbetsplan för förskolan Tanden.

Förskolan har grupper för barn i alla åldrar: 5-årsgrupp, 4-årsgrupp och 3-årsgrupp samt 1-2 årsgrupp. I dessa grupper träffas barnen på förskolan och har olika aktiviteter med jämnåriga på andra avdelningarna.

En viktig del i det arbetet är att utveckla barnens språk. Språkarbetet på avdelningarna sker dagligen i vardagssituationerna där pedagogerna är medvetna om på vilket sätt de tilltalar barnen för att de ska få reflektera och bli aktiva i sitt eget lärande.

Förskolan Tanden är en mångkulturell förskola med barn ifrån många olika länder. Vi vill att barnen ska ha möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar och fungera tillsammans oavsett kulturell bakgrund.