• Translate
 • Lyssna
 • Skriv ut
 • Anpassa
 • A-Ö
 • Webbkarta
Anpassa/Språk
 • Translate
 • Lyssna
 • Skriv ut
 • Anpassa
 • A-Ö
 • Webbkarta

Om Täfteå skola

Täfteå skola är vackert belägen i en naturskön miljö vid Täfteån och tillhör Sävar upptagningsområde. Täfteå skola utgör tillsammans med förskola, förskoleklass och fritids ett rektorsområde.

Skolan har 221 elever från förskoleklass till årskurs sex. Antalet anställda är 25 personer, pedagogisk personal, assistenter samt övrig personal. Eleverna bor inom skolans naturliga upptagningsområde.

Vår målsättning

Skolans målsättning är:

 • att eleverna ska känna sig trygga.
 • att eleverna ska inhämta kunskaper och utveckla färdigheter som behövs för att delta i samhällslivet.
 • att eleverna visar respekt för medmänniskor.
 • att eleverna i takt med stigande ålder och mognad ges ökat ansvar och inflytande över sitt eget lärande.

Våra styrkor

Styrkorna i vår verksamhet är ett elevunderlag med studiemotiverade elever med medvetna och stöttande vårdnadshavare. I personalgruppen finns en bred kompetens och en god samverkan med fritids.

Dessutom finns en väl fungerande och uppbackande/stöttande organisation som arbetar kontinuerligt för att verksamheten ska kunna samverka och nå målen på bästa sätt. Stämningen är öppen och familjär vilket också bidrar till ett positivt studieresultat.

Så jobbar vi med elevernas personliga och sociala utveckling

Vi har rastvärdar som stödjer eleverna i det sociala samspelet och deras utveckling. Genom gemensamma friluftsdagar får eleverna mötas och socialiseras med varandra.

Undervisningen bedrivs i åldershomogena grupper men åldersblandning förekommer vid vissa temaaktiviteter och olika former av pedagogisk fadderverksamhet. De olika verksamheterna är inte lokalmässigt integrerade men samverkan sker.