• Translate
 • Lyssna
 • Skriv ut
 • Anpassa
 • A-Ö
 • Webbkarta
Anpassa/Språk
 • Translate
 • Lyssna
 • Skriv ut
 • Anpassa
 • A-Ö
 • Webbkarta

Organisationsförändring i Holmsund

Hej!

Som vi tidigare informerat om togs ett beslut i juni 2016 om finansiering för ombyggnation av Skärgårdsskolan. Under hösten har projektering påbörjats och detta löper på under våren 2017. Skolan är med i processen tillsammans med Fastighet som äger lokalerna. Vi har lämnat underlag för vilka lokaler vi behöver, elevantal och hur vi önskar att lokalerna bör vara utformade.

Eleverna i förskoleklass och åk 1 är delaktiga i hur vi önskar att skolgården bör vara utformad. I dagsläget kommer byggstart ske till hösten 2017 med början i byggnaden som inrymmer gamla biblioteket. Tanken är att byggnaderna ska renoveras i etapper och vi flyttar över verksamhet allt eftersom de är klara. Omfattningen av renoveringarna kommer skilja sig åt beroende på byggnadernas befintliga skick, störst åtgärder blir i den första etappen. I en första grovplanering ser hela projektet ut att vara klart kring årsskiftet 2019/2020.

Dock vill vi poängtera att det idag inte finns en säker tidsplan, Fastighet kommer under våren ta fram en mer detaljerad tidsplan. Under slutet av vårterminen 2017 kommer berörda vårdnadshavare att bjudas in till ett möte där Fastighet/entreprenörer tydligare presenterar hur renoveringarna kommer ske och informera allmänt kring ombyggnationerna.

Beträffande vår verksamhet håller vi oss till grundplanen som presenterades vid ett tidigare informationsmöte. Vi inrymmer detta läsår F-1 vid Skärgårdsskolan och kommer öka på med F-2 läsåret 2017/2018. Vi håller oss också till vår grundplan att avsluta verksamheten vid Sandviksskolan sommaren 2017. Den verksamheten kommer att flyttas till Storsjöskolan respektive Skärgårdsskolan.

Dock har vi ett par frågetecken som rör blivande åk 3, för närvarande håller vi på med en konsekvensanalys av en flytt till Storsjöskolan respektive Skärgårdsskolan. Vårt fokus är vad som gagnar eleverna bäst. Under början av vårterminen 2017 kommer vi att bjuda in alla vårdnadshavare vid Sandviksskolan till en träff där vi presenterar vårt förslag utifrån konsekvensanalysen samt befintliga beslut rörande resterande årskurser, träffen väntas äga rum i februari.

Med vänliga hälsningar

Rektorerna i Holmsund