• Translate
 • Lyssna
 • Skriv ut
 • Anpassa
 • A-Ö
 • Webbkarta
Anpassa/Språk
 • Translate
 • Lyssna
 • Skriv ut
 • Anpassa
 • A-Ö
 • Webbkarta

Holmsunds skolor

Vi är inne i en spännande och utvecklande fas, där vårt mål är att kunna bedriva en framgångsrik skola med hög måluppfyllelse.

För närvarande finns tre skolor i Holmsund, Sandviksskolan åk 2-5, Skärgårdsskolan förskoleklass- åk 1 samt Storsjöskolan åk 2-9. Vid alla dessa skolor finns även fritidshem. Holmsund är ett samhälle som växer i befolkning, vilket innebär att antalet elever ökar markant varje år. Detta medför att skolorna befinner sig i en omorganisation, som kommer att vara klar till sin helhet inför läsåret 2018/2019.

Omorganisationen syftar till att både skapa plats för alla elever samt skapa en likvärdig utbildning i Holmsund.

Dagens tre skolor kommer att utgöras av två skolor med en gemensam röd tråd. Skärgårdsskolan f-3 och Storsjöskolan 4-9,. F-3 kommer bedriva sin verksamhet med nyrenoverade lokaler vid Skärgårdsskolan och åk 4-9 kommer att finnas på Storsjöskolan.

Fritidshem kommer att finnas på båda enheterna, men vid Storsjöskolan åk 4-9 blir det fritidsklubb.

Fritidshemmen

Idag finns det fritidshemsavdelningar på alla Holmsunds skolor. På Storsjöskolan (blivande 4-9) finns idag tre avdelningar, på Sandviksskolan finns en och på Skärgårdsskolan  (blivande F-3) finns det i dagsläget tre avdelningar.

Fritidshemmen jobbar för att skapa en likvärdig fritidsverksamhet på alla skolorna.

Här kan du läsa mer om fritids målPDF och vår sammanfattning av fritids styrdokumentPDF.

Vi arbetar med ett hälsosamt lärande

På Holmsunds skolor arbetar vi med ett hälsosamt lärande med eleven i centrum. Vi har 100% behöriga lärare med engagemang som sätter kunskap i fokus.

Sandviksskolans likabehandlingsplan

Sandviksskolans kvalitetsredovisningPDF

Storsjöskolans likabehandlingsplan

Storsjöskolans kvalitetsredovisningPDF

Inflytande och hänsyn, en självklarhet

På skolan har vi ett elevråd med representanter från alla klasser. Tillsammans med lärare, fritidsledare och rektor träffas de för att ta upp aktuella frågor och planera aktiviteter.

Föräldrar träffas i skolrådet som har möten 2-3 gånger/termin.

Vi har ett likabehandlingsteam med 4-5 pedagoger som leds av skolans kurator.

I varje klass finns två kamratstödjare vars uppgift är att tillsammans med likabehandlingsteamet jobba för en tryggare skola.

Fotbollsprofil

Om du väljer profilklass fotboll får du två gånger i veckan fördjupa dig i fotboll samt ledarskap inom idrott. I dagsläget är fotbollsprofilen för elever i årskurs 5 - 9.