• Translate
 • Lyssna
 • Skriv ut
 • Anpassa
 • A-Ö
 • Webbkarta
Anpassa/Språk
 • Translate
 • Lyssna
 • Skriv ut
 • Anpassa
 • A-Ö
 • Webbkarta

Förskolan och skolan mitt i byn

Stöcke förskola och skola ligger en mil söder om Umeå i en gammal jordbruksbygd.

Upptagningsområdet för Stöckes enheter ligger inom typisk landsbygd. Tillgång till naturen finns runt knuten, här mellanlandar tranor, sångsvanar, gäss m.fl. på sin väg norrut eller söderut.

De egna skolskogarna ligger nära och möjligheten att bedriva utomhuspedagogik är mycket goda. Lärorummet flyttas regelbundet ut till skolgård och skolskog.  

Tillsammans skapar vi goda relationer

Personalen från förskola till åk 6 arbetar tillsammans för ökad måluppfyllelse.

För oss är barn och elever i fokus, vårt mål är att alla elever ska nå godkänt i alla ämnen när de går vidare efter åk 6.  

Vår ambition och strävan är att alla barn och elever ska utmanas i sitt lärande. 

Läs mer om hur vi jobbar

Förskola och skola mitt i byn

Stöckes enheter erbjuder en trygg miljö från förskola till och med åk 6. Både förskolan och skolan är små enheter med möjlighet att se alla barn och elever.

Läs mer om oss