• Translate
 • Lyssna
 • Skriv ut
 • Anpassa
 • A-Ö
 • Webbkarta
Anpassa/Språk
 • Translate
 • Lyssna
 • Skriv ut
 • Anpassa
 • A-Ö
 • Webbkarta

Skolan där lek, natur och lärande samspelar

Sörfors skola är en F-5 skola belägen i Sörfors, 1,5 mil väster om Umeå. Belägen vid Umeälven och dess kulturarv, med närhet till skog och natur finns unika möjligheter att utforska och lära tillsammans.

Skolbyggnaden har en anrik historia och fyllde under 2015 hela 90 år. Idag är alla klassrum utrustade med modern teknik vilken ger möjligheter till interaktivt lärande där vi bjuder in världen till våra klassrum.

Sörfors fritidshem

Sörfors fritidshem arbetar för att stimulera barnens utveckling och lärande. Barnen erbjuds en meningsfull fritid med möjlighet till rekreation. Vi arbetar för att främja allsidiga kontakter och social gemenskap genom olika typer av gruppstärkande aktiviteter. Vi ger barnen möjlighet att lämna sina synpunkter på verksamheten och utöva demokrati i praktiken, bland annat genom regelbundna samlingar.

Vi arbetar för ett positivt klimat där vi alla lyssnar på varandra. Barnen uppmuntras att våga framföra och stå för sina åsikter och den de är.

Vi ser att barnen mår bra av att vara ute i friska luften. Där får de utlopp för sin kreativitet och sitt rörelsebehov, så vi är ofta ute på gården eller på utflykt i vår fina omgivning. På detta sätt vill vi också utveckla förståelse och respekt för samspelet med naturen och hur vi kan värna om vår gemensamma miljö.

Leken får stort utrymme i den dagliga verksamheten och vi vill utmana barnen att prova på nya saker.


Lärandet sker överallt

Trygghet och trivsel är två grundpelare i skolans verksamhet. Vi arbetar aktivt med att alla elever och personal känner varandra. Detta möjliggörs genom fadderverksamet, utflyktsdagar, samarbete med olika temadagar som genomsyras av samarbete och alla människors lika värde.

Sörfors skola präglas av en stark gemenskap med närsamhället, engagerad personal och en kunskapssyn där lärande är roligt och sker överallt.

Eleverna vid Sörfors skola har över tid visat på goda kunskapsresultat. Vår ambition är att varje elev ska få möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och intressen. Verksamheten förnyas ständigt med barnens behov som utgångspunkt.

Elevinflytande

I Sörfors skola och fritidshemsverksamhet har eleverna stor möjlighet att påverka sin arbetsmiljö via samlingar, klassråd, elevråd och miljöråd. Dessa kanaler för påverkan är en naturlig del i elevens vardag.