• Translate
 • Lyssna
 • Skriv ut
 • Anpassa
 • A-Ö
 • Webbkarta
Anpassa/Språk
 • Translate
 • Lyssna
 • Skriv ut
 • Anpassa
 • A-Ö
 • Webbkarta

Förskolan i Sörfors

Sörfors by ligger i ett gammalt lantbruksområde som under det senaste årtiondet ökat i omfattning. Det har varit många inflyttningar till byn, främst av småbarnsfamiljer.

Förskolan ligger mitt i byn beläget på en höjd vid sidan om en hembygdsgård, ”Gammgården”, som tjänar som förskola åt de äldsta barnen. Förskolan består av 3 avdelningar: Stjärnan 1-3 åringar, Månen 3-4 åringar och Gammgården 4-5 åringar.

Vi har tillgång till en fantastisk närmiljö i form av både skog och älv, djur och natur. Förskolans upptagningsområde är de mindre byarna i närområdet, dit räknas Överboda, Myrbäck, Brännland och Norrfors. Vi har också barn från Klabböle.

Mer om Sörfors by

Trygghet och trivsel

Vi erbjuder barnen en balanserad vardag genom att ge dem möjlighet till regelbundna och utforskande aktiviteter. Lokalernas utformning har organiserats om efter barngruppens intressen och behov.

Intervjuer, trygghetsvandring och enkäter görs med barnen i syfte att skapa en trygg inne- och utemiljö.

Avdelningarna jobbar med kompiskontrakt och konflikthantering så barnen lär sig uttrycka sina känslor för varandra.

Läs mer om trygghet och trivsel och hur inskolning går till hos oss

Lärande för hållbar utveckling

Vår förskola har utmärkelsen ”Förskola för hållbar utveckling” och vi har en strävan att arbeta för en hållbar framtid ur en social, ekologisk samt ekonomisk synpunkt.

Läs mer om hållbar utveckling

Lärande och temaarbeten

På Sörfors förskola har vi ett lustfyllt lärande i fokus och skapar olika temaarbeten utefter barnens intressen. Tanken med detta arbetssätt är att främja lusten att lära, utforska och finna kunskap och att ta till vara på barnens kreativitet och skapande förmåga i samspel med andra.

Läs mer om lärande och temaarbeten