• Translate
 • Lyssna
 • Skriv ut
 • Anpassa
 • A-Ö
 • Webbkarta
Anpassa/Språk
 • Translate
 • Lyssna
 • Skriv ut
 • Anpassa
 • A-Ö
 • Webbkarta

Hela världen på Solskenet

Förskolan har två avdelningar och är belägen på Ålidhem bredvid Ålidhemskolan. Vi har nära till bibliotek, skog och lekparker i området.

Vi arbetar med  åldersblandade grupper i syfte att skapa en god pedagogisk miljö för barnen där varje barn kan utvecklas och bli utmanade individuellt och i samspel med andra.

En dag på förskolan

08.00 Frukost

Projekt/Temaarbete inne eller ute.

10.30 Samling

11.00 Lunch

Vila

Lugna aktiviteter/ barnens val

14.00 Mellanmål

Aktiviteter inne eller ute.

Lärande

Vi använder ett undersökande och utforskande förhållningssätt där barns tankar, idéer och fantasi är grunden för inlärningsprocessen.

Vi arbetar utifrån vårt styrdokument, Läroplan för förskolan (Lpfö98/10) .


Inskolning

Inskolningen sker under en två veckors period och är till för att barn och vårdnadshavare ska bli trygga med avdelningens personal och förskolans miljö. Vårdnadshavare är på förskolan tillsammans med sitt barn under de fem första inskolningsdagarna kl. 9:00 -10:00 (dag 1) 9-11:30 (dag 2) och 9-14:30 (dag 3 - 5). Efter dessa fem dagar är barnet själv på förskolan mellan kl. 9:00-14:30. Dessa dagar ska ni finnas tillgängliga via telefon, om vi behöver ringa er. Om det finns behov för ert barn att ni är med på förskolan längre än dessa fem dagar, lägger vi tillsammans upp ett schema som gör att övergången blir så bra som möjligt.